Børnekonventionen i Danmark. Barnet mellem forældre og stat

  • Anette Faye Jacobsen

Abstract

Børnekonventionen har haft stor gennemslagskraft i Danmark. Konventionen blev dog først virkeligt
’opdaget’ i Danmark i slutningen af 1990’erne, da private og offentlige børneorganisationer
fandt sammen om at bruge konventionen som redskab i deres politiske arbejde.
Artiklen viser, hvordan konventionen efter årtusindskiftet har spillet en stigende rolle i lovgivning
om beskyttelse af udsatte børn samt i reguleringen af skilsmisse og samvær. Analyser af lovgivning
og debatter blandt beslutningstagere, børneaktivister og professionelle demonstrerer desuden
en stigende forventning om, at myndighederne skal kunne intervenere i udsatte familiers
liv. Familien er i stadigt mindre grad et autonomt fællesskab. Tværimod kan staten stille øgede
krav til forældres kompetencer og livsstil. Undersøgelsen viser, at der er sket en omdefinering
af retten til familieliv, og at barnets stilling mellem forældre og stat er blevet betydeligt ændret
gennem de seneste 20 år.

Published
2020-01-14