Barnehagelæreres oppfatninger om muslimsk barneoppdragelse

  • Kari Krogstad

Abstract

Artikkelen baserer seg på intervjuer med pedagoger i en barnehage om deres oppfatninger av barneoppdragelse
til foreldre med muslimsk bakgrunn, og hvordan dette påvirker barnehagelærernes
arbeid med å lære barn regler og rutiner. Den undersøker også hvordan pedagogene bruker trekantmodeller
for å visualisere forskjeller i grensesetting mellom foreldre med etnisk norsk bakgrunn og
muslimer. Funn viser behov for å teoretisk skille mellom muslimsk (kulturell) og islamsk (religiøs)
barneoppdragelse. Empirien drøftes i lys av begrepene kulturell kapital og habitus for å diskutere
hvordan foreldres barneoppdragelse kan være et utfordrende tema i barnehagen og i barnehagelærerutdanningen.

Published
2019-06-19
Section
Articles