De viktige bildebokvalgene – lesing av bildebøker som estetisk aktivitet i 38 barnehager

Forfattere

  • Anne Marie Øines

DOI:

https://doi.org/10.5324/barn.v37i2.3093

Sammendrag

Denne artikkelen omhandler et utviklingsarbeid som involverte 38 barnehager. Et av målene med arbeidet
var at barnehagene skulle få økt kompetanse om nye bildebøker. Et annet var at de skulle få økt
kunnskap, og forståelse for verdien av lesing som en estetisk aktivitet. Fokuset for denne teksten har
vært å se på i hvilken grad bokutvalget, og kvalitetskriteriene for hva som er gode bildebøker har endret
seg blant de ansatte etter deltakelse i prosjektet. En av endringene ser ut til å være at pedagogene
oftere enn før velger bildebøker av nyere dato; en annen endring er at barnehagelærerne oftere leser
komplekse bildebøker med et tolkningspotensiale i seg. Materialet viser at begge disse endringene
har ført til større leselyst blant barna. En tredje endring ser ut til å være at bokutvalget har endret seg
fra et tilfeldig til et gjennomtenkt og faglig begrunnet utvalg.

Downloads

Download data is not yet available.

Nedlastinger

Publisert

2019-06-19

Utgave

Seksjon

Artikler