Å trives med/i motstand?

Essay

Forfattere

  • Line Ottesen Bjærke

DOI:

https://doi.org/10.5324/barn.v37i2.3091

Sammendrag

Dette essayet handler om mulige sammenhenger mellom barns trivsel i barnehagen og barns motstandshandlinger.
Begrepet motstand er tatt inn i rammeplanen og handler blant annet om å løfte
frem kritisk tenkning som en del av barns danningsprosesser. Min påstand er at det er sammenheng
mellom det å yte motstand i barnehagen og barns trivsel. Der ansatte i barnehagen ønsker seg glade,
fornøyde barn, som med iver deltar i lek og på ulike aktiviteter, kan det hende vi ikke gir motstanden
den plassen den fortjener. Trygghet kan være et fundament motstand springer ut av. Men motstand
kan også springe ut fra trange rammer for hva som kan sies og gjøres. I begge fall vil det påvirke muligheten
for å trives i barnehagen.
I dette essayet har jeg alliert meg med Hannah Arendts teoretiske perspektiver og lar en enkel
hendelse fra barnehagen løpe som en rød tråd i sammenkoblingen av begrepene. Hendelsen er anonymisert,
og den skrives i jeg-form fordi det synliggjør en av Arendts viktige poenger, at vi er vesener
av enestående ulikhet fra begynnelse til slutt men alltid omgitt av våre like. Både når vi trives og når
vi yter motstand.

Downloads

Download data is not yet available.

Nedlastinger

Publisert

2019-06-19

Utgave

Seksjon

Diverse