Children's Rights in a Nordic context - 30 years with the UN Convention on the Rights of the Child

2018-09-13

 

Les mere om retningslinjer

 • A new special issue of Barn - to be available in the autumn of 2019:

  Children's Rights in a Nordic context - 30 years with the UN Convention on the Rights of the Child

  Read more about the guidelines

  Deadline for sending abstract has expired.

 

 • Nytt temanummer av "Barn" vil være tilgjengelig høsten 2019:

  Barns rettigheter i nordisk kontekst - 30 år med FNs Barnekonvensjon

  Les mer om retningslinjer

  Frist for innsending av abstract er utløpt.