Mer informasjon om dette publiseringssystemet, plattformen og arbeidsflyten fra OJS/PKP.

Dette tidsskriftet bruker Open Journal Systems 3.2.1.1, som er open source-programvare for tidskriftsadministrasjon og publisering. OJS er utviklet, støttet, og fritt distribuert av Public Knowledge Project under GNU General Public License.

OJS' redaksjonelle prosess og publiseringsprosess