Tidsskriftet

Om BARN

Det nordiske tidsskriftet BarnForskning om barn og barndom i Norden har publisert forskningsartikler om barn og barndom i en nordisk kontekst siden 1983. Barn har en tverrfaglig profil med forankring i barndomsstudier (Childhood Studies), med artikler fra akademiske disipliner som sosiologi, antropologi, geografi, pedagogikk, sosialpsykologi, historie, filosofi, helsefag, sosialt arbeid og jus. Artiklene har forskjellige teoretiske og metodologiske tilnærminger, og dekker et vidt tematisk spekter, fra barns hverdagsliv og kulturer til offentlige tjenester og politiske sammenhenger hvor barn og familier er inkludert. Barn er derfor av interesse for forskere, praktikere og beslutningstakere.

I tillegg til ordinære vitenskapelige artikler, utgis temanummer på en regelmessig basis. De mange temanumrene publisert de siste årene inkluderer fokus på områder som; barns rettigheter, barns lokalsamfunn, barn og filosofi, barn og kulturmøter, historiske perspektiver på barn og barndom, barndom og fattigdom, digitale medier i barn og unges hverdag, barn og foreldre i velferdssystemer, og barn, immigrasjon og integrering.

Barn er et open access- og fagfellevurdert tidsskrift som publiseres hvert kvartal. Artikler publiseres primært på skandinaviske språk, samt på engelsk i bidrag fra Island og Finland. I tillegg til vitenskapelige artikler publiseres også essays, bokanmeldelser, prøveforelesninger og sammendrag av doktoravhandlinger. Tidsskriftet er registrert på nivå 1 i register over vitenskapelige publiseringskanaler ved Norsk Senter for Forskningsdata (NSD) http://dbh.nsd.uib.no/kanaler/  samt i Danske BFI-lister for serier og forlag https://ufm.dk/forskning-og-innovation/statistik-og-analyser/den-bibliometriske-forskningsindikator/BFI-lister

 

Åpen tilgang

Barn støtter prinsippet om at kunnskap skal være tilgjengelig. Alle artikler i Barn er åpne og gratis tilgjengelige fra publiseringstidspunktet.