Nytt om innovasjon

Nytt om innovasjon

Her finner du noen av de sentrale sakene om innovasjon ved NTNU de siste årene.

Tilbake til portalsiden for innovasjon og nyskaping.

Arkiv for nytt om innovasjon

 

 

Ny IPR-politikk

IPR-politikk ved NTNU, vedtatt av rektor november 2020, har til hensikt å:

  • oppfylle universitetets lovfestede formål, styrke rollen som kunnskapsforvalter og sikre ansattes og studenters akademiske frihet
  • skape forutsigbarhet internt og eksternt om universitetets håndtering av IPR
  • bidra til incentiver for ansatte og studenter for at virksomhetens resultater i størst mulig grad spres og utnyttes effektivt til fordel for nærings- og samfunnsliv nasjonalt og internasjonalt

Retningslinjer for IPR-politikk ved NTNU, vedtatt november 2020.


Dokumentasjon og synliggjøring av innovasjon og nyskaping ved NTNU

Rapport: Dokumentasjon og synliggjøring av innovasjon og nyskaping ved NTNU (november 2020)

Regjeringen, stortingsmeldinger, NOUer og omgivelser forventer at UH-sektoren bidrar til økt nyskaping, kompetanseutvikling og omstilling for arbeidslivet. Rapporten gir et godt utgangspunkt for videre arbeid med et tydeligere meritterings- og incentivsystem for vitenskapelig ansatte.


Innovasjon på campus – rapport på høring

Med utgangspunkt i rektorvedtak 26. mars 2019 ble det iverksatt utredning av Innovasjonsstruktur, innovasjonssenter og samarbeidspartneres plass på campus (pdf). Rapporten ble sendt på høring.


Universitetenes bidrag til innovasjon – rapport fra NTNU

NTNU har fått i oppdrag av Kunnskapsdepartementet å utrede hvordan universitetene bidrar til innovasjon i næringslivet og offentlig sektor. Rapport: How Universities Contribute to Innovation: A Literature Review-based Analysis.


Et av Europas mest innovative universiteter

NTNU er nr. 56 på Reuters’ topp 100-liste over mest innovative universiteter i Europa. Kriterier for listen er antall patenter, suksessrate og kommersiell påvirkning (impact).


Nytt målesystem

NTNU har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet utviklet et nytt system med et sett indikatorer for å måle og synliggjøre universiteters bidrag til innovasjon i samfunnet.


Nytt om innovasjon ved NTNU og SINTEF

Les om nyskaping og innovasjon i Gemini


Vil bli best på innovasjonskompetanse

Prorektor for nyskaping Toril A. Nagelhus Hernes er intervjuet i Midtpunkt, næringslivsmagasinet for Trondheimsregionen (august 2018).


Best i verden på samarbeid

NTNU er #1 blant universiteter i verden om å samarbeide med en enkelt industripartner; SINTEF


Impact

DAMVAD Analytics: Rapporten Economic impact of research collaborations with NTNU (pdf) viser at selskaper som har samarbeidet med NTNU har hatt større vekst i omsetning, sysselsetting og investeringer enn andre sammenlignbare selskaper