Nytt om innovasjon

Nytt om innovasjon

Her finner du noen sentrale nyheter og saker om innovasjon og nyskaping ved NTNU de siste årene.

<<< Tilbake til portalsiden for innovasjon og nyskaping

Arkiv for nytt om innovasjon

 

 

Dokumentasjon og synliggjøring av innovasjon og nyskaping ved NTNU

Rapport: Dokumentasjon og synliggjøring av innovasjon og nyskaping ved NTNU – Fokus på samfunnseffekt og samarbeid med arbeidsliv (pdf, november 2020)

Regjeringen, stortingsmeldinger, NOUer og omgivelser forventer at UH-sektoren bidrar til økt nyskaping, kompetanseutvikling og omstilling for arbeidslivet. Rapporten gir et godt utgangspunkt for videre arbeid med et tydeligere meritterings- og incentivsystem for vitenskapelig ansatte.


Ny IPR-politikk

IPR-politikk ved NTNU, vedtatt av rektor november 2020, har til hensikt å:

  • oppfylle universitetets lovfestede formål, styrke rollen som kunnskapsforvalter og sikre ansattes og studenters akademiske frihet
  • skape forutsigbarhet internt og eksternt om universitetets håndtering av IPR
  • bidra til incentiver for ansatte og studenter for at virksomhetens resultater i størst mulig grad spres og utnyttes effektivt til fordel for nærings- og samfunnsliv nasjonalt og internasjonalt

Retningslinjer for IPR-politikk ved NTNU, vedtatt november 2020.


Innovasjon på campus – rapport på høring

Med utgangspunkt i rektorvedtak 26. mars 2019 ble det iverksatt utredning av Innovasjonsstruktur, innovasjonssenter og samarbeidspartneres plass på campus (pdf). Rapporten ble sendt på høring.


Universitetenes bidrag til innovasjon – rapport fra NTNU

NTNU har fått i oppdrag av Kunnskapsdepartementet å utrede hvordan universitetene bidrar til innovasjon i næringslivet og offentlig sektor. Rapport: How Universities Contribute to Innovation: A Literature Review-based Analysis.


Et av Europas mest innovative universiteter

NTNU er nr. 56 på Reuters’ topp 100-liste over mest innovative universiteter i Europa. Kriterier for listen er antall patenter, suksessrate og kommersiell påvirkning (impact).


Nytt målesystem

NTNU har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet utviklet et nytt system med et sett indikatorer for å måle og synliggjøre universiteters bidrag til innovasjon i samfunnet.


Nytt om innovasjon ved NTNU og SINTEF

Les om nyskaping og innovasjon i Gemini


Vil bli best på innovasjonskompetanse

Prorektor for nyskaping Toril A. Nagelhus Hernes er intervjuet i Midtpunkt, næringslivsmagasinet for Trondheimsregionen (august 2018).


Best i verden på samarbeid

NTNU er #1 blant universiteter i verden om å samarbeide med en enkelt industripartner; SINTEF


Impact

DAMVAD Analytics: Rapporten Economic impact of research collaborations with NTNU (pdf) viser at selskaper som har samarbeidet med NTNU har hatt større vekst i omsetning, sysselsetting og investeringer enn andre sammenlignbare selskaper