Studenter i 1. årskurs i Elektronisk systemdesign og innovasjon ved NTNU skal benytte teknologi til å forbedre sporten curling i samarbeid med Norges Curlingforbund. 

Curling er en idrett med mye potensiale for datainnsamling. I dag er systemer i bruk ved flere mesterskap som blant annet registrerer steinens posisjoner på banen, hvor mye tid hvert lag bruker i løpet av en kamp, og beregner anslag på hvor bra en spiller presterer.

Mange av disse tjenestene har blitt nødvendigheter i store mesterskap der informasjonen publiseres i sanntid på nett. Men systemene har som regel en stor hake: At det må gjøres manuelt.

Derfor er det et ønske å automatisere slike tilleggstjenester for bruk på arrangementer der man ikke har stor nok bemanning.

Bedre med teknologi

Her kommer 1. årsstudentene ved Elektronisk systemdesign og innovasjon ved NTNU inn. De har fått i oppdrag fra Norges Curlingforbund å finne ut av hvordan teknologi kan forbedre sporten.

Studentene er delt opp i 16 grupper der noen bruker sensorer til å kartlegge trykk, fart og temperatur i kostingen, mens andre for eksempel ser på hvordan en stein beveger seg i frasparket, hvordan steinens individuelle egenskaper er og hvordan man kan analysere isoverflaten.

Vil bruke oppfinnelsene

Curlingprosjektet ble initiert av Magnus Ramfjell, fjerdeårsstudent på instituttet. Han ble norgesmester i curling i 2018, og laget hans representerte Norge i årets verdensmesterskap.

Curlinghallen på Leangen i Trondheim skal hjelpe til med utvikling og testing av systemene. Og dersom de er robuste nok kan det også være mulighet for å bruke det i Norges Curlingforbund-turneringer.

 

Her kan du lese mer om studiet