Nykommeren Sit Labs fra Samskipnaden skal ansette opptil 20 studenter for å skape sosiale tiltak, aktiviteter, gode møteplasser etc. Det er studentene selv som finner fram til de beste og mest virkningsfulle tiltakene.

Foto: To kvinnelige studenter.

Sit Labs første konkrete prosjekt heter Innom. Psykologistudentene Guro Igesund og Julie Bjerkvik er skaperne av Innom, hvor psykologistudenter møter andre studenter til samtaler og aktiviteter. Foto: Privat

Samskipnaden (Sit) vil bruke 8 millioner til studentansettelser og 3,5 – 4 millioner til gjennomføring av sosiale tiltak. Pengene kommer fra det som har fått navnet studentmilliarden, en ekstrabevilgning fra regjerningen under koronapandemien.

– Sit Labs er en del av Sit sitt svar på regjeringens utfordring om å støtte og styrke det psykososiale miljøet for studentene i en krevende koronatid, sier Kristine Oftedal Iversen, prosjektleder for Sit Labs.

Sit Labs blir en inkubator for studenter og skal drives av studenter. Det er de som er kjernen i prosjektet.

Studentdrevne prosjekter

Foto. En gruppe studenter som går sammen utendørs på camus.

Foto: Marius Rua

– Vi skal støtte studentene i utvikling av sosiale møteplasser og tiltak som styrker deres opplevelse av tilhørighet og en meningsfull studenthverdag. I samarbeid med studentene skal vi bidra til studentdrevne prosjekter og skape arbeidsplasser til studentene. Vi ønsker å få engasjerte studenter med på laget, sier Kristine Oftedal Iversen.

Sit Labs har nettopp utlyst flere studentstillinger og er i gang med intervjuer. Målet er få ansatt motiverte studenter så raskt som mulig slik at de allerede i sommer kan jobbe med å skape sosiale møteplasser og tiltak. Her er det muligheter for en spennende og interessant sommerjobb.

Kom Innom og snakk med en psykologistudent

De første ansettelsene er to studenter som er prosjektledere i Sit Labs første konkrete prosjekt: Innom. Studentene Guro Igesund og Julie Bjerkvik er skaperne av Innom. Begge er studenter ved profesjonsstudiet i psykologi.

Innom skal bli et tilbud der psykologistudenter møter andre studenter til samtaler, diskusjoner og aktiviteter, både en-til-en og i grupper.

– Mange studenter har opplevd pandemien som en utfordrende tid. Nedstengingen av samfunnet har ført til færre naturlige møteplasser, hvor vi alle står overfor en ny hverdag. Da vi så at regjeringen utlyste midler til sosiale tiltak, hev vi oss rundt og spilte inn noen ideer til Sit, forteller Julie Bjerkvik.

Innom tar gradvis form og planen er at tilbudet blir ett av tiltakene som igangsettes for å håndtere effektene av den pågående pandemien.

Les mer om Innom.

Om Sit Labs

· Sit Labs støtter og bidrar i utviklingen av studentdrevne prosjekter med fokus på sosialt entreprenørskap og studentinnovasjon.

· Sit Labs skal være et sted hvor studentene finner ressurser som kan hjelpe dem å utvikle og gjennomføre tiltak som bidrar til økt studentvelferd. Sit Labs kan blant annet bidra med lønnsmidler, fagkompetanse og nettverk.​

· Sit Labs skal støtte og bidra inn i studentdrevene prosjekter og tiltak for studenter i Trondheim, Ålesund og Gjøvik.

· I dag er Sit Labs en egen enhet i Sit. Dette gir mulighet til å fatte hurtige beslutninger og sikre raske og trygge midlertidige ansettelser av studenter.​​

– Dette er en ny måte å jobbe på for oss i Sit. Den strukturen som vi legger på plass nå med studentdrevne prosjekter, ønsker vi å videreutvikle for å skape smidighet og effektivitet. Vi skal skape en struktur som gjør det mulig å støtte studentdrevet innovasjon og utvikling på en trygg og effektiv måte, sier Kristine Oftedal Iversen.

Kontaktperson: Prosjektleder, kommunikasjon: Kristine Oftedal Iversen

Les mer om Sit Labs