Mange vet at NTNU har egne studentprester, men ikke like mange kjenner til jobben til Emma Skjølberg – Norges andre studenthumanist. Siden juli i fjor har hun vært ansatt av Human-Etisk Forbund for å være til stede for NTNU-studenter som trenger noen å snakke med, uavhengig av tro.

Ordningen med studenthumanist er et pilotprosjekt der målet er å bidra til et mangfoldig livsynstilbud for studenter på studiestedene. Emma er ansatt som humanistisk livsveileder gjennom Human-Etisk Forbund. Fra før har de en lignende ordning ved Høgskolen i Volda.

Jobben som studenthumanist innebærer å legge til rette for møteplasser og aktivitet, og ikke minst være en samtalepartner for studentene.

– Det å ta seg tid, skape rom for refleksjon og dialog, er noe vi kanskje ikke opplever hver dag, sier Skjølberg.

Refleksjon og samtale

Selv er hun utdannet filosof med videreutdanning innen etiske og eksistensielle dialoger, og har tidligere jobbet med mennesker i ulike faser av livet.

– Studentene trenger å oppleve fellesskap med andre studenter, og å føle tilhørighet til studiestedet sitt. Det er fint å kunne bidra bittelittegrann, men jeg håper jo for studentenes del at denne unntakstilstanden endrer seg snart, sier studenthumanisten.

Walk an d talk er et populært tilbud for studentene på NTNU. BÅde rådgiverne på Sit og studentprestene på NTNU tilbyr dette i koronapandemien. Her er NTNUs utsendte journalist i samtale med studenthumanist Emma Skjølberg. Foto: Rolf Baltzersen

NTNUs utsendte journalist i samtale med studenthumanist Emma Skjølberg. Foto: Paul Hoff Baltzersen.

Skjølbergs erfaringer som studenthumanist så langt er svært positive, til tross for pandemien. Tilbudet med Studenthumanist på campus ser ut til å være et velkomment innslag i velferdstilbudet til studentene.

Det kan også Studenttinget ved NTNU bekrefte.

– Vi ser at mange studenter har hatt behov for å ha noen å snakke med, spesielt nå under pandemien, så dette har vært et godt supplement til Sit sine tjenester, forteller Simon Løvdal, nestleder og læringsmiljøpolitisk ansvarlig i Studenttinget NTNU.

Her finner du oversikt over alle studentorganisasjonene på NTNU

Skjønner at studentene synes det er kjipt

Skjølberg hyller studentene for at de har klart å se det større bildet i en krevende situasjon, og at de har vist stor tålmodighet og utholdenhet. Samtidig har hun stor forståelse for at de også synes det er kjipt å få en så stor del av studenthverdagen sin satt på vent.

– Å oppleve følelser av isolasjon eller ensomhet er en vanlig reaksjon på det å ikke kunne møtes som normalt. Det samme er en opplevelse av tap eller sorg over at en så stor del av en kort studietid ikke ble som du hadde tenkt, forteller Skjølberg.

Hennes viktigste oppgave som studenthumanist er å være tilgjengelig og til stede for studenter som trenger noen å prate med.

– Studentene kommer til meg av flere årsaker, og ut ifra behovet deres kan vi ha en fri og undrende refleksjon som ofte dreier seg om å bli klokere på seg selv, legger hun til.

NTNUs eneste studenthumanist har kontor på Dragvoll og sitter til vanlig i samme bygg som studentprestene på NTNU. De har et nært og godt samarbeid om ulike aktiviteter og arrangementer, og tilbyr også samtaler utendørs.

– Vi måtte tenke annerledes på grunn av pandemien, og i det siste har vi hatt veldig mange samtaler i kombinasjon med å gå tur, og det har vært en veldig fin opplevelse. Ikke bare for studentene, men også for meg, understreker Skjølberg.

«Walk and talk» har blitt et populært tilbud for studentene på NTNU. Både rådgivere på Sit og studentprestene på NTNU tilbyr dette i koronapandemien.

Nå når campus er delvis stengt, undervisningen digital og de sosiale aktivitetene innskrenket, er «Walk and talk» blitt et populært tilbud. I stedet for å ta praten på et kontor, benytter de nå heller anledningen til å ta praten mens de går på tur. Noen ganger går de rundt campus, andre ganger legger de turen og samtalen til områder i sentrum av Trondheim.

Populære turgrupper

I mars starter studentprestene og studenthumanisten opp et helt nytt tilbud med turgrupper. Det gikk kort tid fra det ble annonsert i begynnelsen av februar til tilbudet ble fulltegnet. Emma tror det sier noe om et sterkt behov fra studentene om å få et avbrekk i en krevende studenthverdag under en pandemi som har vart så altfor lenge. Hun håper at den nye turgruppa kan være med å inspirere studenter til å lage slike grupper selv, eller ta andre initiativ som kan bidra til flere møteplasser for studentene.

– Vi vurderer å utvide tilbudet med flere turgrupper etter hvert, og i mellomtiden er det bare å ta kontakt med oss, sier Skjølberg, med en klar oppfordring til NTNU-studentene.

Er du student, og trenger noen å prate med?