Å være fersk kaptein på en båt langt til havs, med ansvar for mannskap, last og avanserte gjøremål er en stressfaktor vi alle kan forstå. Heldigvis kan du trene i trygge omgivelser, så mye som du har behov for. Med viktig samarbeid skal NTNU nå bli verdensledende på simulator i maritim utdanning.

«Måten vi tenker og gjør ting på kan overføres til andre næringer, og det er kun fantasien som setter grenser for hvordan simulatorer kan brukes», sier universitetslektor Tron Resnes ved NTNU.

Denne uken var det samling i SFU-COAST, et samarbeid på maritim utdanning mellom Universitetet i Sørøst-Norge, Høgskulen på Vestlandet, NTNU og Universitetet i Tromsø. Senteret har som mål å bli en verdensledende leverandør av simulatortrening og vurdering for maritim utdanning. Ved NTNU er det nautikkutdanningen i Ålesund som inngår i prosjektet.

Åpne simulatorer og mengdetrening

I følge Resnes skal arbeidet deres stimulere bruken av simulatorer i undervisning, og vise potensialet for bruk av teknologien i andre bransjer.

«En del av satsningen til nå har gått ut på å gjøre simulatorene åpne utenom undervisningen. Med hjelp av studentassistenter blir simulatorene mer brukt, situasjonen blir mer uformell for studentene og de får større utbytte av undervisningen.»

Ifølge studentene Charlotte Stang fra Universitetet i Sør-Øst Norge og Runar Jacobsen fra NTNU har de blitt bevisst på de ekstra mulighetene SFU-COAST gir underveis i studiet.

«Gjennom pandemien har vi stort sett hatt møter og undervisning på nett, men vi ser at prosjekter gir anerkjennelse og skaper samarbeid mellom ulike institusjoner,» forteller Stang. «Muligheten til å kunne trene mer i simulatorene har bidratt til at vi har blitt godt kjent, nesten som en familie,» fortsetter Jacobsen.

Tilgang til ekstra midler er også en fordel de får. Dette kaper økt aktivitet, engasjement, og muligheter for en større kontaktflate.

Engasjerte studenter gir utvikling

Anja Olsen Moberg og Torstein Nielsen fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse var også til stede på samlingen. De ser hva som fungerer godt og hva som kan forbedres, og har lagt merke til det utrolige engasjementet hos studentene, som tar eierskap og har en sterk ansvarsfølelse for studiet de går på.

«SFU-ene skal være i forkant, prøve ut, flytte grenser og finne nye løsninger. Studentene blir viktige rollemodeller og synliggjør viktigheten av utdanning, ikke bare forskning», sier Moberg og Nielsen.

Studentene påvirker fremtiden

Ved NTNU har arbeidet har allerede blitt styrket gjennom flere PhD-stillinger, opplyser Resnes. I tillegg skriver studentene relevante bacheloroppgaver innen simulering og presenterer COAST-samarbeidet i ulike sammenhenger.

«Vi overfører praktisk læring til simulering, og fokuset ligger på studentene og måter å engasjere dem på. De gir fortløpende tilbakemeldinger om hvordan opplæringen og treningen organiseres.»

Studentenes kunnskaper, evner og muligheter vil tross alt påvirke verdens fremtid, derfor er kvalitet og avgjørende.

SFU-COAST er forkortelse for Senter for fremragende utdanning – Centre of Excellence in Maritime Simulator Training and Assessment.

Tekst: Monica Linge Marcelli

personer i maritim simulator

Med god tilgang på simulator får studentene øve mye, i trygge omgivelser. Foto: Monica Linge Marcelli