Bærekraft er ingen enkel faktor å måle. En ny teknologiplattform kobler forskning på tvers av disipliner for å kunne måle bærekraft på en objektiv og presis måte.

Stiftelsen TERRAVERA og NTNU har etablert innovasjonssamarbeid for å gjøre reelle bærekraftsmålinger mulig.

Målet er å bygge digitale modeller, datakilder og beregningsnøkler i en åpen plattform som lettere vil gjøre beregninger av bærekraft mulig. Den nye plattformen, som etableres av stiftelsen TERRAVERA Foundation, er initiert av et knippe teknologigründere og ledende forskere fra NTNU, med tverrfaglighet og bærekraft som strategiske hovedsatsningsområder.

Samarbeidet er igangsatt gjennom to piloter ved NTNU, innen henholdsvis maritim transport og fornybar energi.

Studentene ligger foran i løypa

Portrettbilde. Mann. Geir Øien.

Pilotene analyserer næringskjeder under ett og skal brukes til å besvare hvordan næringskjeder forbruker ressurser, genererer utslipp og kan bidra i en bærekraftomstilling. Ved NTNU har dette en verdi fra både et forsknings- og utdanningsperspektiv.

–  Studentene ligger langt foran når det gjelder engasjement og ønske om endring mot en bærekraftig verden. Det er vår oppgave som utdanningsinstitusjon å ta dette engasjementet på alvor, sier professor Geir Øien (bildet), leder for Fremtidens teknologistudier NTNU.

Viktig verktøy

Helge Brattebø, direktør for NTNU Bærekraft, poengterer viktigheten av et verktøy som går i dybden og fanger kompleksiteten i vurderinger av bærekraft.

– Fra mitt fagfelt, industriell økologi, har vi lenge fremhevet behovet for miljøsystemanalyse med egnede modeller og verktøy for innhenting, bearbeiding og visualisering av data. I over 20 år har vi utviklet denne kunnskapen i vår egen forskning, på høyt internasjonalt nivå, sier Helge Brattebø.

Portrettbilde. Mann. Helge Brattebø.

NTNU Bærekraft som ledes av Helge Brattebø, er en viktig partner i samarbeidet. Foto: Geir Mogen / NTNU

Han understreker at det å tilgjengeliggjøre og synliggjøre kunnskap om ressursforbruk, utslipp og miljøpåvirkninger, både innad i verdikjeder og ut mot sluttbruker, vil være svært viktig for å få en reell vridning i retning av bærekraftig produksjon og forbruk.

– Gitt den raske utviklingen på IKT-feltet, og den økende aksepten for åpen innovasjon og åpne data, står vi foran en unik mulighet til å gjøre et reelt bidrag. Det ønsker NTNU å være en del av, sier Helge Brattebø.

En jungel av rapporter om bærekraft

Utgangspunktet for initiativet er at det i dag er nærmest umulig å navigere i jungelen av bærekraftsrapporter og ulike merkeordninger av produkter og tjenester.

Gyda Bjercke, som leder den akademiske satsingen i stiftelsen TERRAVERA, understreker at det er behov for en kunnskapsdrevet, modellbasert og åpen tilgang til hvordan bærekraft måles og rapporteres. Teknologiplattformen legger til rette for samarbeid for å modellere og synliggjøre den best tilgjengelige kunnskapen på bærekraft fra akademiske miljøer og bedrifter.

– Universitetene er i sin natur ikke rigget for utveksling av tverrfaglig kunnskap i større industriell skala eller for rask og enkel anvendelse i samfunn- og næringsliv. Vi er svært glade for at NTNU nå bidrar for å gjøre metoder, modeller og forskningsbaserte bærekraftberegninger tilgjengelig for allmennheten, sier Gyda Bjercke.

– Ambisiøst, men realistisk

Den uavhengige non-profit stiftelsen TERRAVERA Foundation er basert i Bergen og vil fremover etablere samarbeid mellom forsknings- og næringslivsaktører.

Målet er en kunnskapsmobilisering blant eksperter innen alle fag som kobler kvalifiserte data og stringent modellering av viktige prosesser. I sum kan dette bli et svært kraftig verktøy for beregning av bærekraft.

– Vi legger ikke skjul på at prosjektet er ambisiøst, men både modelleringsteknologi, prosessorkraft og tilgang på data er nå på så høyt nivå at plattformen lar seg realisere. For å lykkes trenger vi å jobbe tett med ledende forskningsmiljøer og vi er svært takknemlig for at NTNU så tydelig tar en ledende posisjon fra start, sier gründer Erik Fossum Færevaag som er initiativtaker sammen med Bjørn Haugland og Paal Larsen.

Erik Fossum Færevaag er tidligere sjef for Disruptive Technologies. Bjørn Haugland leder SKIFT Business Climate Leaders og har mange år bak seg som bærekraftdirektør i DNV GL. Paal Larsen er sjef i Meltwater, et IT-analyseselskap med 2000 ansatte fordelt på 55 kontorer over hele verden.

NTNU Academic Reference Group består av:

  • Asgeir J. Sørensen, direktør for NTNU AMOS
  • Geir Øien, prosjektleder for Fremtidens teknologistudier
  • Helge Brattebø, direktør for NTNU Bærekraft
  • Annik Magerholm Fet, viserektor ved NTNU Ålesund
  • Johan Hustad, direktør for NTNU Energi
  • Martin Ludvigsen, professor ved Institutt for marin teknik