Tidsskrift for omsorgsforskning vant Universitetsforlagets konkurranse om årets beste tidsskriftartikkel 2019. Tidsskriftet som utgis av de fem sentrene for omsorgsforskning i Norge, ledes av Senter for omsorgsforskning ved NTNU i Gjøvik hvor redaktøren også er ansatt.

Artikkelen De skrev henne ned. Livsarket og fortellinger om identitet og omsorg er skrevet av Ingvild Hellstrand som er tilknyttet Institutt for tverrfaglige kulturstudier ved NTNU og Nora Simonhjell ved Universitetet i Agder.

Regjeringens Demensplan 2020 foreslår økt bruk av det såkalte livsarket i demensomsorgen – en kort tekst som viser pasientens preferanser og livserfaringer. Men hvem bestemmer hvordan denne livshistorien skal konstrueres? Hva skal utelates, og hva skal innlemmes?

Det er disse spørsmålene Ingvil Hellstrand og Nora Simonhjell reiser i artikkelen. Artikkelforfatterne bruker skjønnlitteratur når de analyserer livsarket som fortellende sjanger.

Juryens begrunnelse om vinnerartikkelen: «Den har relevans ut over behandlingen av demente, også generelt for hvordan vi omtaler og forteller om ulike grupper. De grunnleggende spørsmålene som drøftes i artikkelen, vil være aktuelle og viktige i alle menneskers liv».

Les mer på Universitetsforlagets blogg: Hvem eier fortellingen om et liv?

Hederlig omtale i Universitetsforlagets kåring går til Agnes Bolsø ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU for artikkelen Kroppen og fantasiene om den. Det allmenne ved transkjønn, publisert i Tidsskrift for kjønnsforskning.