Professor Asle Sudbø ved Institutt for fysikk har blitt utnevnt til Fellow of the American Physical Society. Han får utmerkelsen for sitt bidrag innen forskning som vil kunne bidra til utviklingen av fremtidens informasjonsteknologi. 

American Physical Society (APS) er en av verdens største organisasjon av fysikere.
The APS Fellowship Program anerkjenner medlemmer som har bidratt med eksepsjonelle bidrag til forskningsresultat innen forskning i fysikk, viktige applikasjoner innen fysikk, ledelse innen- eller arbeid innen fysikk, eller særskilte bidrag til fysikkutdanning.

Professor Sudbø ble nominert som APS Fellow «for banebrytende bidrag til teorien for vortex-materie i sterkt fluktuerende superledere, supervæsker og multikomponent kondensater».

Fremtidens informasjonsteknologi

Sudbøs forskning vil kunne ha anvendelser i fremtidig grønn informasjonsteknologi. Dette er et av de overodnede forskningstemaene i Senter for Fremragende Forskning Quantum Spintronics (QuSpin), der Sudbø er en av fire hovedforskere.

Sudbø forsker for tiden blant annet på nye typer superledere, der kobling mellom elektronets ladning og spinn er viktig. I superledere finnes det viktige tilstander som kalles vortexer, som kan ses på som en mengde tornadoer (på kvantenivå) med nøyaktig lik styrke.

Vortex-tilstandene i disse nye materialene kan manipuleres med et elektrisk felt, og kan gi helt nye og mer anvendbare egenskaper enn tidligere. Blant annet vil de kunne tenkes brukt som qubits: elementære operative deler i kvantedatamaskiner.

Prestisjefylt utmerkelse

Hvert år blir mindre enn en halv prosent av APS’ medlemmer anerkjent av sine medkolleger og nominert til “Fellow of the American Physical Society”.

– Å bli utnevnt til Fellow of the Americal Physical Society er en prestisjefylt utmerkelse, som også illustrerer Sudbøs viktige bidrag til forskningen ved forskningssenteret QuSpin, sier Tor Grande, prodekan for forskning ved Fakultet for naturvitenskap.

 

Foto: Geir Mogen/NTNU