NTNU er et internasjonalt orientert universitet med hovedsete i Trondheim og campuser i Ålesund og Gjøvik. NTNU i Ålesund har 2500 studenter og 250 ansatte. Ålesund har studium innen maritime fag, helse, biologiske fag, teknologi og økonomi og ledelse.

 Flere søker høyere utdanning

Tallene fra Samordna opptak er klare, og mange har sitt drømmestudium i Norges vakreste by. For hele landet er det en økning i antall søkere på 8%. Ved NTNU i Ålesund er vi glade for at hele 1514 søkere har et studium i Ålesund som sitt førstevalg, mot 1 499 i 2019.

– De gode tallene betyr at det i år er hele 2,37 søkere per studieplass til NTNU i Ålesund, og dette fører til god kvalitet på studentene som kommer inn, sier viserektor Annik Magerholm Fet.

Økonomi og maritime fag øker mest

NTNU i Ålesund ligger midt i smørøyet av maritime næringer på Sunnmøre, og dette gjenspeiles i stadig økende søkertall på de havbaserte studieretningene. Bachelorstudiene i nautikk og shipping management fortsetter sin måneferd med svært mange søkere per studieplass. Bachelor i nautikk har 6,59 førsteprioritetssøkere per studieplass, mens tallet for Bachelor i shipping management er 4,17. I tillegg er Bachelor i biomarin innovasjon med 2.83 søkere pr studieplass og Bachelor i Markedsføring, Innovasjon og ledelse med 2,7 søkere pr studieplass fortsatt populære studier.

De økonomisk-administrative studieretningene har hatt stabilt gode søkertall de siste årene, og i 2020 har for Bachelor i økonomi og administrasjon kommet spesielt godt ut, med en økning på 27% fra i fjor. Dette er i tråd med den nasjonale trenden, viser statistikken fra Samordna opptak.

Sykepleie mer populært

Etter en justering i 2019 da regjeringen innførte nye karakterkrav for Bachelor i sykepleie, er søkertallene igjen på vei oppover.

– Dette er vi glade for! NTNU i Ålesund er stolte over å levere godt kvalifiserte helsearbeidere ut i sin viktige tjeneste for samfunnet, sier Magerholm Fet.

Stor interesse for masterstudier

– Vi har også stor interesse på mange av masterstudiene våre, som for eksempel siviløkonomstudiet og Master i helseledelse, forteller viserektor.

– Spesielt er vi glade for at Master i simulering og visualisering har gode søkertall, og disse studentene kan glede seg til å bruke en egen lab vegg i vegg med Ålesund kommune sin Framtidslab.

Master i helseledelse – en nyhet

Som et samarbeid mellom de tre høyere utdanningsinstitusjonene i fylket; Høgskolen i Molde, Høgskolen i Volda og NTNU i Ålesund er Master i helseledelse nyopprettet i 2020.

– Dette studiet hadde vi stor tro på, siden lederkompetanse innenfor helse- og sosialtjenestene er etterspurt, sier Magerholm Fet.

Hele 173 personer har satt studiet øverst på sin prioriteringsliste. Dette setter Master i helseledelse blant de mest søkte masterstudiene for hele NTNU, på alle campuser.

Alternative veier til opptak

Ved NTNU i Ålesund søker mange «lokalt opptak» direkte til studiestedet. Disse tallene er ikke med i oversikten fra Samordna opptak, men utgjør en betydelig del av søkerne. Både Y-vei og andre alternative veier til ingeniørutdanning, i tillegg til forkurs for ingeniørutdanning, har Ålesund hatt jevnt gode tall de siste årene.

Engasjerte studenter skaper godt studentmiljø

– NTNU i Ålesund samarbeider med Ålesund kommune, Sit (studentsamskipnaden) og Studentparlamentet for å legge viktige og positive føringer for utviklingen av Ålesund som studentby, forteller Magerholm Fet.

Dyktige studenter har også stått på for å skape engasjement og samhold. De siste årene har organisasjonslivet blant studentene ved NTNU i Ålesund blomstret. Det finnes nå mange linjeforeninger i tillegg til studentorganisasjoner på tvers av studieretningene. Her skapes tilhørighet for studentene, både via sosialt samhold og kontakt med næringslivet.

Ta kontakt for spørsmål:

Har du spørsmål om søkertall ved NTNU i Ålesund, kontakt Viserektor Annik Magerholm Fet.

For spørsmål om Master i helseledelse, kontakt instituttleder Svanhild Schønberg.

Om dere ønsker navn og kontaktinfo til studenter for eventuelle intervjuer:
Kontakt Sissel Basso: tlf: 95 88 11 81 eller sissel.a.basso@ntnu.no