I år er det rekordmange studieplasser ved NTNU i Gjøvik. Likevel er det lange ventelister, i tillegg til at poenggrensene øker.

NTNU i Gjøvik har sendt ut 1614 tilbud om studieplass i årets hovedopptak i Samordna opptak. Det er høyere enn noen gang før, og en økning på ca. 3 % bare fra i fjor.

– Det gleder oss at vi kan tilby så mange en plass ved NTNU i Gjøvik. Vi ser veldig fram til å ta imot alle på campus om bare et par uker, sier viserektor Jørn Wroldsen.

Lange ventelister og høye krav

I fjor var det ved hovedopptaket i Samordna opptak 2,6 søkere per plass ved NTNU i Gjøvik, i år er det 2,8. Det har vært økning i interesse for å studere ved NTNU i Gjøvik de siste femten årene. Det merkes på ventelistene, som i år har tusenvis av håpefulle søkere. 22 av studiene har venteliste ved seg. Totalt venter 4947 på en studieplass på Gjøvik.

Til tross for at det i år er flere nye studieplasser, er det enda høyere krav enn før for å få tilbud om plass på drømmestudiene.

– Med høyere krav for å komme inn og venteliste på flere av studiene, får vi godt kvalifiserte studenter. Disse er viktige for regionen, og bidrar til at vi er et sterkt universitet i Innlandet, sier Wroldsen.

Stor pågang

Kravene for å komme inn på IKT-, ingeniør- og teknologiutdanningene holdes på et høyt nivå, og på de fleste studiene er det en solid økning. Vi ser også at flere kvinner søker seg til teknologiutdanningene våre, og ønsker de varmt velkommen. Økningen i år et størst på Bachelor i digital infrastruktur og cybersikkerhet.

Blant profesjonsutdanningene er det stadig helseutdanningene som har lengst ventelister. Bachelor i sykepleie har i år 800 på venteliste, samtidig som det er gitt 70 flere tilbud enn i fjor.

– Bachelor i sykepleie har økt antall studieplasser. Det er fordi vi i år ikke har opptak på deltidsutdanningen, og studieplassene fra deltid er overført til heltidsutdanningen for å ivareta behovet. Med denne endringen er jeg ekstra glad for å se at det fortsatt er stor pågang, sier viserektor Wroldsen.

Også de andre helseutdanningene er svært populære, hvor Bachelor i radiografi og Bachelor i ergoterapi har henholdsvis 404 og 347 på venteliste.

Trangt nåløye på design og deltid

Et annet område som ser stor økning i ventelistene er designstudiene. For eksempel har Bachelor i grafisk design 425 på venteliste alene, mens Bachelor i webutvikling har 213.

Den store trenden i år er at deltidsutdanningene har fått et skikkelig oppsving både med ventelister og krav. De to trangeste nåløyene her er Bachelor i byggingeniør, deltid, og Bachelor i økonomi og administrasjon, deltid. De har hele 12,4 og 10,2 søkere per studieplass. På sistnevnte står det i tillegg 706 på venteliste for å komme inn.

– Nettbaserte bachelorutdanninger som dette treffer en eldre målgruppe og er et viktig bidrag til kompetanseheving hos personer som ellers er i arbeid, sier Wroldsen.

Lokalt opptak øker også

Søknader til master- og videreutdanningene i det lokale opptaket ved NTNU i Gjøvik ser også en økning, med totalt 3,7 søkere per studieplass. Ved erfaringsbasert masterutdanning i informasjonssikkerhet er det 2,7 søkere per studieplass, mens det er 2,8 søkere per studieplass blant norske søkere til Master i interaksjonsdesign. Master- og videreutdanningene i sykepleie har også svært gode søkertall og på videreutdanning i anestesi er det hele 4,1 søker per studieplass.

På de internasjonale masterutdanningene er søknadene enda flere, men på grunn av koronaviruset vil det bli få internasjonale studenter på campus i høst. Mange starter imidlertid med nettbaserte løsninger, og vi håper å få de internasjonale studentene til Norge og campus i vårsemesteret.