16 203 søkere fikk i forrige uke tilbud om en studieplass ved NTNU. 1244 av de tilbudte studieplassene er i Ålesund og 1572 i Gjøvik. – Vi har gjennomgående godt kvalifiserte søkere, og på mange studieprogram går poenggrensene opp, sier prorektor Anne Borg.

Prorektor Anne Borg er svært godt fornøyd med tallene for årets opptak.

Poenggrensene går opp på flere av de femårige teknologistudiene (sivilingeniør), og særlig har de gått opp innen IKT-studier hvor det er høye søkertall. Også medisinstudiet, psykologistudiene, flere av lektorprogrammene, alle grunnskolelærerstudiene og flere realfagsprogram har høyere poenggrenser enn i fjor.

– Det er gjennomgående stor interesse og høye krav innen informasjonsteknologi (IKT). Der har interessen holdt seg. Det innebærer at innen det studieområdet hvor vi fikk nye studieplasser i fjor, fyller vi opp studieplassene med godt kvalifiserte søkere, sier Anne Borg.

Her er poenggrensene høyest:

tabell viser ti studier og poenggrenser

Se flere fakta om årets opptak ved NTNU.

Økt kvinneandel innen femårig teknologiutdanning

Satsingen for å styrke kvinneandelen innen teknologifagene fortsetter å bære frukter.

Andelen kvinner som søker på de femårige masterprogrammene innen teknologifag (sivilingeniør) har økt. I 2018 gikk 36,2 prosent av tilbudte studieplasser på disse studieprogrammene til kvinner. I år er andelen økt til 37,5 prosent.

– Dette er en bekreftelse på at langvarig og målrettet arbeid for bedre kjønnsfordeling gir resultater, og det gleder vi oss over, sier Anne Borg.

For utdanningene til grunnskolelærer har andelen menn gått ned, unntatt for grunnskolelærer 1.-7. trinn. Innen helseutdanningene er det ingen vesentlig forskjell i kjønnsfordelingen blant de som er tilbudt plass, fra i fjor til i år.

Prorektor Anne Borg sier NTNU ønsker å bidra til utjevning mellom kjønn innen fagområder hvor ett kjønn dominerer.

– Vi har kommet i gang med å arrangere «guttedager» for å styrke rekrutteringen av menn til helse- og sosialutdanningene, så vi jobber med det, men dette er et langsiktig arbeid, sier Anne Borg.

Kontakt

Prorektor for utdanning ved NTNU Anne Borg.