Av Bjørn Kvaal

Tor-Emil (22) starter denne uken på den utdanningen ved NTNU hvor det er størst konkurranse om studieplassene. – Jeg er overrasket over hvor mange som lever med store helseutfordringer, sier den kommende paramedisineren.

Tor-Emil Briskelund Aakerlund (22) fra Jaren i Innlandet og 29 andre studenter fra hele landet starter nå på bachelorutdanning i paramedisin.

Den nye utdanningen ved NTNU i Gjøvik kom etter initiativ fra Sykehuset Innlandet HF. De trenger økt kompetanse i prehospital tjeneste på bachelornivå. Bakgrunnen er at spesialfunksjoner sentraliseres. Samtidig skal kommunene overta pasientarbeid som tidligere ble utført på sykehus.

Studentene i paramedisin står i klasserommet.

– Helsevesenet trenger økt kompetanse innen prehospitale tjenester generelt, og geriatri, psykiatri og sammensatte lidelser spesielt, sier Heidi Vifladt (foran til venstre, her sammen med studentene og ansatte fra NTNT og Sykehuset Innlandet), instituttleder for Institutt for helsevitenskap ved NTNU Gjøvik. (Foto: Line Fuglehaug, Sykehuset Innlandet)

Tror på økt rekruttering

– Bachelorutdanningen skal utvikle faget og å styrke kompetansen i det prehospitale miljøet i Innlandet. Vi håper også at det bidrar til økt rekruttering og videreutdanning, sier Geir Kristoffersen, divisjonsdirektør for prehospitale tjenester i Sykehuset Innlandet.

Mye akutt behandling av pasienten skjer blant annet før ambulanse eller helikopter ankommer sykehuset eller legevakt. Og kommunene skal utføre helse- og omsorgsarbeid som tidligere ble utført på sykehus.

– Denne utviklingen stiller krav om økt kompetanse innen prehospitale tjenester generelt, og geriatri, psykiatri og sammensatte lidelser spesielt. NTNU vil her bidra for å møte samfunnets behov og forventninger, sier Heidi Vifladt, instituttleder for Institutt for helsevitenskap ved NTNU Gjøvik.

Vil lære mer

Et bilde av Heidi Libæk Wold

Mye akutt behandling av pasienten skjer blant annet før ambulanse eller helikopter ankommer sykehuset eller legevakt. Heidi Libæk Wold og kolleger ved NTNU i Gjøvik skal årlig utdanne 30 paramedisinere. (Foto: Privat)

Leder for den nye utdanningen, Heidi Libæk Wold, legger til at en paramedisiner også vil kunne arbeide i AMK (akuttmedisinsk nødmeldetjeneste), akuttmottak og andre deler av kommunehelsetjenesten og i sanitetstjeneste i Forsvaret. Hun gleder seg til å ta imot de 30 nye studentene, som kommer fra hele landet.

Noen av studentene har erfaring fra blant annet ambulansetjeneste. En av dem er Tor-Emil Briskelund Aakerlund. Han er fra før ambulansefagarbeider fra videregående skole og har to års erfaring fra yrket gjennom læretid i ambulansetjenesten på Gjøvik.

Han søkte den nye bachelorutdanningen for å bidra til at pasientene blir møtt på så god måte som mulig.

Ingen dag er lik

– Det er noe nytt å lære hver dag i dette yrket. Derfor ønsker jeg mere teoretisk kunnskap og å øve i Simuleringssenteret ved NTNU i Gjøvik. Det tror jeg vil styrke meg i muligheten for å utøve best praksis, sier han.

22-åringen liker at han aldri vet hva som venter ham når han kommer på jobb. Og det å kunne hjelpe andre.

– Jeg er overrasket meg hvor mange som lever i det som kan kalles en helsemessig gråsone, blant annet med ruslidelser og psykiske utfordringer. Mange mennesker har også sykdommer som de ikke vil fortelle om til venner og kjente, sier Aakerlund.

På NTNU var paramedisin det mest søkte studiet i år. Det var 16,7 søkere per studieplass. 502 hadde studiet som førstevalg, 889 er på venteliste. Poenggrensen var 57,9 for ordinær kvote og 50,6 for kvote førstegangsvitnemål.

Av helsefag er det kun vernepleie på høgskolen VID som hadde høyere søkertall.

Aakerlund er stolt og glad over å være blant dem som kom inn på utdanningen på NTNU.

– Da jeg så søkertallene tenkte jeg at det ville bli vanskelig å få studieplass. Men det gikk! smiler han.