Jason Hearst er en av to forskere ved NTNU som får det prestisjefylte stipendet fra ERC. Foto: Maren Agdestein, NTNU

Det er forsker Marius Korsnes og førsteamanuensis Jason Hearst som får midlene. Stipendene fra Det europeiske forskningsrådet skal brukes til å forstå opptak av CO2 i havet, og for å øke bærekraft innenfor mat i Kina.

Jason Hearst ved Institutt for energi- og prosessteknikk får støtte for å undersøke hvordan opptak av karbondioksid (CO2) i havet påvirkes av turbulens både i atmosfæren og i havet. Han vil benytte Strømningsteknisk laboratorium på NTNU for å forstå mer av hva som skjer når CO2 absorberes i havet.

Les mer om dette i Gemini.no 

Foto. Portrett av mann.

Foto: Vibeke Ann Pettersen, NTNU

Kinas matvaner

Marius Korsnes ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier får støtte for å utforske begrepet «sufficiency» – tilstrekkelighet – innenfor feltet urban, bærekraftig mat. Korsnes skal forske på hvorfor Kina har endret matvanene de siste tiårene.

Les mer om dette i Gemini.no