To ansatte ved Institutt for maskinteknikk og produksjon (Fakultet for ingeniørvitenskap) ved NTNU i Trondheim er siktet for datainnbrudd og etterforskes også for ureglementert forskning som kan være i strid med eksportkontroll-lovgivningen.

Et laboratorium med datamaskiner, skrivebord, lamper og plakater på veggene. Foto.

Det var i dette laboratoriet de siktede jobbet i. Foto: Synnøve Aune/NTNU

Det melder Universitetsavisa i en artikkel som er publisert mandag ettermiddag (20.1.2020).

– Vi betrakter dette som en alvorlig sak og bistår politiet med informasjon og annen hjelp som de måtte be om i etterforskningen, sier prorektor Bjarne Foss.

NTNU varslet politiet

Det var instituttledelsen som tidlig i fjor oppdaget uregelmessigheter i dette forskningsmiljøet.

Man ble klar over at de to siktede og en gruppe gjesteforskere fra Iran la uforholdsmessig stort beslag på et laboratorium hvor de drev med testing av materialprøver.

Etter hvert viste det seg også at en pc i laboratoriet, koblet til et avansert elektronmikroskop, var blitt gjort tilgjengelig utenfra via nettet, i strid med NTNUs regler for bruk av utstyret.

NTNU meldte i april fra om saken til Politiets sikkerhetstjeneste (PST), som i høst satte i verk etterforskning. Etterforskningen er ennå i en tidlig fase og antas å bli tidkrevende, melder PST.

– Ingen grunn til stigmatisering

De to siktede er suspendert fra sine stillinger så lenge etterforskningen pågår. De har i denne perioden ikke tilgang til NTNUs lokaler og datasystemer. De iranske gjesteforskerne som var på besøk forlot Norge i fjor. Den siste dro i juli.

Prorektor Bjarne Foss presiserer at det foreløpig bare foreligger en siktelse i saken og at ingen er tiltalt eller dømt. Han er også opptatt av at denne enkeltstående saken ikke må føre til en stigmatisering av en gruppe ansatte og studenter;

– Vi har mange dyktige ansatte, stipendiater og studenter fra Iran. De gjør en veldig stor innsats i vårt akademiske fellesskap og må ikke mistenkeliggjøres som gruppe, sier Foss.

Skjerper adgangskontrollen

Etterforskningen av de to ansatte fra Iran har også ført til at det har blitt satt søkelys på NTNUs system for adgangskontroll.

– Våre arealer skal være så åpne som mulig, og så lukket som nødvendig. Universiteter skal, ut fra tradisjon og samfunnsoppdrag, være åpne. Vi har et vel innarbeidet system og rutiner for adgangskontroll, men systemet er avhengig av tillit mellom kolleger, og mellom ansatte og ledelse, sier Bjarne Foss.

Som en direkte oppfølging av denne saken er det satt i verk et arbeid for å stramme inn rutinene for adgangskontroll og videreutvikle sikkerhetskulturen på hele universitetet.