23 524 søkere har NTNU som førstevalg til høyere utdanning i 2022, og NTNU er fortsatt Norges mest populære universitet. Det er nedgang i antall studiesøkere i hele sektoren, og for første gang på mange år ser NTNU en tydelig nedgang i sine søkertall. De er redusert med 8,5 prosent siden 2021. Dette er mindre enn den nasjonale nedgangen, som er på 12,4 prosent.

«Under pandemien hadde vi en stor økning i søknader til høyere utdanning, både nasjonalt og ved NTNU», sier prorektor for utdanning, Marit Reitan. «I år ser vi at søkertallene er tilbake til nivået de lå på før pandemien. Det er naturlig at søkertallene faller i år, ettersom studiesøkere nå har større mulighet til å velge studier i utlandet eller et pauseår med arbeid, reise eller annet. Selv om det er nedgang i søkertallene, har NTNU fortsatt svært gode søkertall til de fleste studiene.»

Søkningen til 2-årige masterstudier holder seg på samme høye nivå som under pandemien.

450 søkere til siviløkonomstudiet

Det er stor interesse for årets eneste nykommer ved NTNU: siviløkonomstudiet i Økonomi og administrasjon. «Siviløkonom er en ny satsing ved NTNU, og det er gledelig at dette studiet har fått så mange søkere», sier Marit Reitan.

Flere kvinner vil bli ingeniør

På bachelor i ingeniørfag er det en god økning i andelen kvinnelige førstevalgssøkere, på 20 prosent. NTNU har de siste to årene kjørt en større kampanje – «Jævli flink» – for å tiltrekke seg flere jenter.

Søknadene til teknologiområdet generelt har holdt seg stabile: bachelor ingeniør ligger på fjorårets høye nivå, mens det er en liten nedgang i søknaden til sivilingeniørstudiene. Marin teknikk går motstrøms, med en større økning i søkertallene.

Flere vil bli lege, færre vil bli sykepleier og lærer

For første gang tilbyr NTNU medisinstudier i Ålesund. Fra i år kan NTNU-studenter studere medisin i Levanger og i Ålesund, i tillegg til Trondheim. Dette er populære studier ved årets opptak. Det er totalt 1051 førstevalgssøkere til de tre medisinstudiene, noe som er en samlet økning på 34 prosent.
Derimot ser vi en nedgang (-22 prosent) i søknadene til sykepleierstudiene. «Det har vært mye oppmerksomhet rundt sykepleiere og deres arbeidsoppgaver og arbeidssituasjon den senere tiden. Jeg ser ikke bort fra at det kan ha påvirket de som skal velge fremtidig yrkesvei», sier Reitan. «Jeg vil likevel understreke at sykepleie fortsatt et av de mest populære studiene ved NTNU». Nasjonalt er nedgangen til sykepleiestudiene på 23 prosent.

«Jeg er glad for å se at søkningen til grunnskolelærer 1–7 holder seg stabilt», sier Reitan, «men vi skulle gjerne sett flere søkere til grunnskolelærer 5–10 og lektor.»

Fortsatt svært stor søkning fra utlandet

Under pandemien så NTNU en stor økning i antallet internasjonale søkere 2-årige masterstudier. Disse tallene holder seg fortsatt på samme nivå.

De ti mest søkte grunnstudiene ved NTNU i 2022

Tabell over de mest søkte studiene

Les også:

Rekordsøking til NTNU i Ålesund

Årets søkertall for NTNU i Gjøvik

Kontaktperson:

Prorektor for utdanning, Marit Reitan.

Ta kontakt med seniorrådgiver Nina Kotte for mer informasjon eller for å gjøre avtale med Reitan.