Selfie med tre mennesker

Thea Selliaas Thorsen er tatt opp som medlem i prestisjetunge The Yong Academy of Europe (YAE).

– Å bli medlem gjør at jeg kan få kontakter på tvers av fagfelt over hele Europa, sier Thea Selliaas Thorsen.

Hun er førsteamanuensis i klassiske fag og nestleder ved Institutt for historiske studier på NTNU. Nylig ble hun tatt opp som medlem i prestisjetunge The Yong Academy of Europe (YAE). Akademiet er en avlegger av Academia Europea hvor blant annet May-Britt og Edvard Moser er medlemmer. Nåløyet for å bli tatt opp som medlem i YAE er veldig trangt, og Selliaas Thorsen er andre nordmann og første norske kvinne som blir medlem.

Påvirker politikk

Å påvirke politikk gjennom forskning er en hovedmålsetning for YAE og Selliaas Thorsen vil diskutere viktige forskningspolitiske spørsmål og utveksle faglige innsikter med nettverket hun får gjennom akademiet. Et av de viktigste spørsmålene akademiet er opptatt av akkurat nå er åpen tilgang.

– Mitt samfunnsengasjement på ulike nivåer for eksempel overfor Kunnskapsministeren, i intervju på TV med Donna Zuckerberg og som redaktør for bokserien KANON, var en viktig del av søknaden for å bli medlem, i tillegg til faglige meritter, sier hun.

Selliaas Thorsen har også gitt ut flere bøker på Cambridge og Oxford University Press.

Annerkjennelse av engasjement

– Gratulerer til Thea! Dette medlemskapet er en anerkjennelse av det faglige og det faglig-politiske engasjementet hennes for klassiske fag og for humaniora, sier dekan ved Det humanistiske fakultet på NTNU, Anne Kristine Børresen.

– I dette selskapet vil hun få anledning til å knytte nye kontakter og videreutvikle sine interesser. Det blir bra for Thea og hennes karriere, og det vil forhåpentlig også kunne gi ringvirkninger for hennes kolleger både på instituttet og resten av fakultetet, sier Børresen.

Les mer om saken i eksterne medier: