I tett samarbeid med Sparebanken Møre har TEFT-lab ved NTNU i Ålesund etablert TEFT til lunsj, en lavterskel møteplass med stor takhøyde mellom næringsliv og akademia.

Under CampusUka, som arrangeres hvert år på Campus Ålesund, lanserte TEFT-lab konseptet som skal forsterke samarbeidet med næringslivet.

– Det er så gøy at vi klarte å samle over 60 personer fra ulike målgrupper, forklarer en fornøyd leder av TEFT-lab, Tove M. Bjørkavåg.

Tenke nytt

Hensikten med møteplassen er å ifølge Bjørkavåg å forbedre samspillet mellom akademia og næringsliv, samt utfordre deltakerne til å tenke nytt.

Stort oppmøte på TEFT lunsj

NTNU i Ålesund klarte å samle over 60 personer fra ulike målgrupper, som diskuterte ulike former for samarbeid mellom akademia og næringslivet. (Foto: Børge Sandnes/NTNU).

– For å skape gode diskusjoner og debatter må vi legge til rette for at ulike aktører med ulike bakgrunner og ståsted får ytre seg. Jeg er vant til å utfordre og tenke nytt. Dersom alle tenker likt og er enige så vil vi ikke få til den grad av utvikling som Nord-Vestlandet trenger, legger hun til.

Med seg hadde Bjørkavåg forsker ved Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk ved NTNU i Ålesund, Irina-Emily Hansen, som også har en doktorgrad innen kunnskapsledelse av industri-akademisk samarbeid. Hansen ønsket å utfordre næringslivet om å arbeide ennå tettere på akademia.

Strålende fornøyd

Leder av TEFT-lab ved NTNU i Ålesund er strålende fornøyd med mottakelsen av initiativet TEFT til lunsj. Opplegget er en lavterskel møteplass med stor takhøyde mellom næringsliv og akademia. (Foto: Børge Sandnes/NTNU).

Må jobbe sammen

– Vi har et godt samarbeid med flere regionale bedrifter, forteller Hansen, men legger til at samarbeidet kan bli ennå mer effektivt og fordelaktig dersom industrien hadde hatt en større delaktighet gjennom utdanningsløpet.

Universitetene er ikke lenger kun en kunnskapsleverandør, men en strategisk samarbeidspartner, hevder Hansen.

Irina-Emily Hansen

Forsker Irina-Emily Hansen utfordret næringslivet til å involvere seg mer gjennom hele studieløpet. (Foto: Børge Sandnes/NTNU).

– Dersom industrien hadde kommet mer på banen og dedikert ressurser for å bygge kunnskap, samt anvendt denne kontinuerlig i sine bedrifter, ville vi fått ett enda bedre og effektivt samarbeid. Det er ikke slikt lenger at en bedrift kan komme til oss med en problemstilling og hente resultatet etter noen måneder. Bedriftene må rett og slett være med hele veien og finne løsninger sammen med studentene og forskere, oppfordrer Hansen.

Møteplasser

Ved NTNU i Ålesund, som har målsetning om å være Norges mest næringsnære campus, finnes nå flere læringsarenaer for samarbeid mellom industri og universitet.

– TEFT-lab skal skape møteplasser som styrker NTNU i Ålesunds satsning på å være Norges mest næringsnære campus, i tillegg til å øke innovasjonskraften for det lokale næringslivet, legger Bjørkavåg til.

Hansen legger til at det er flere viktige faktorer som industrien og akademia må samles rundt for at målsetningen skal nås.

Gjensidig forståelse

– Universitetet og industrien må jobbe sammen kontinuerlig over en tidsperiode på minst tre til fire år. Initiering av læreprosesser og anvendelse av kunnskap er også avgjørende, da dette er svært motiverende for både industri- og universitetsansatte. Her må en kombinere praktisk og teoretisk kunnskap for å lykkes med innovasjon. Man må også gjensidig gjenkjenne og forstå hverandres læringsarenaer, samt makte å etablere felles læringsarenaer og prosjektteam for begge parter, legger hun til.

Paneldebatt

Anne Seth

Anne Seth var moderator under debatten, og konkluderer med at aktørene på campus fortsatt har potensiale å videreutvikle seg som enda mer næringsnære. (Foto: Børge Sandnes/NTNU).

Arrangementet ble avsluttet med en paneldebatt rundt utsagnet «Norges mest næringsnære campus» der representanter fra NTNU og lokale bedrifter deltok.

– Debatten viste at campus fortsatt har potensiale å videreutvikle seg som enda mer næringsnær, sier moderator for debatten, Anne Seth.

Universitetet bør sørge for tilstrekkelige incentiver for å arbeide med næringsnære tiltak. Dyktige ildsjeler og dugnadsinnsats er vel og bra, men mer systematikk og strategiske samarbeid mellom næringsliv og NTNU bør utvikles, mente paneldeltakerne. Andre viktige poeng som kom fram under debatten var å synliggjøre de gode samarbeidene som allerede eksisterer, dele erfaringer og styrke arbeid med entreprenørskap og innovasjon.