Polymerskum har en miks av gode egenskaper og er mye brukt i industrien. Det er superlett, tar opp i seg energi svært effektivt – og det kan redde livet ditt.

Daniel Thor Morton ved SFI CASA på NTNU modellerer hvordan det oppfører seg under ekstrem belastning. Stipendiaten
har undersøkt materialer som brukes i støtfangerne på biler. Målet har vært å forstå, beskrive og modellere hvordan de oppfører seg under ulike former for belastning, og varierende temperaturer. Det siste fordi, ideelt, skal en støtfanger oppføre seg likt under et krasj, enten det skjer på en vintervei i Norge, eller i en bygate i Spania.

PRØVEKRASJ PÅ PC

Morton har beveget seg langt ned på mikronivå for å utvikle en pålitelig datamodell som etterligner cellene og strukturene i skummet (figuren til høyre) og kan beskrive hvordan det reagerer på påkjenninger. Illustrasjon. Datamodell av polymer-skum.Industri som tar de virtuelle verktøyene i bruk, kan erstatte fysiske forsøk og heller kjøre prøve-krasj på PC for å se denne oppførselen. Slik kan komponenter designes mer nøyaktig og effektivt, samtidig som sikkerheten i produktene økes. Polymerskum i biler bidrar til å beskytte myke trafikanter, og de brukes også i beskyttelsesutstyr som hjelmer. De kan skreddersys og brukes i alt fra emballasje-industri og elektronikk, til luftfart, byggeindustri og medisinsk utstyr.

Tittelen på Daniel Thor Mortons avhandling er  «Characterization and modeling of the mechanical behavior of polymer foam». Arbeidet er gjort ved SFI CASA, Centre for Advanced Structural Analysis, ved Institutt for konstruksjonsteknikk, NTNU.

Les mer om Daniel Thor Mortons arbeid her. 

Morton forsvarer avhandlingen sin på Zoom, 10 juni kl 15:15.

Lenke til offentlig disputas

Møte ID: 971 7450 6985

Passord: 012916