Fredag ble det kjent at Autonomiklyngen blir en del av Arena-programmet i klyngesatsingen til Siva, Innovasjon Norge og Forskningsrådet. 

Et klyngeprosjekt stimulerer til økt innovasjon og samarbeid mellom bedrifter, forsknings- og utdanningsmiljøer, og offentlige aktører. Arena-nivået tilbyr finansiell og faglig støtte til langsiktig utvikling av disse klyngeprosjektene.

Asgeir Johan Sørensen, direktør og professor ved NTNU AMOS. Foto: Thor Nielsen / NTNU AMOS

NTNU AMOS har vært en av de drivende aktørene til å styrke næringsklyngeetablering i Trondheim for bedrifter og aktører som jobber med autonomi.

Direktør for NTNU AMOS, professor Asgeir Sørensen, tror Arena-statusen kan åpne opp et nytt kapittel for forskning på autonome løsninger for havrommet.

– For meg er dette et ledd i å utvikle Trondheim og Trøndelag videre som en høyteknologihub for den blå industrien, og ikke minst skape kunnskapsbaserte arbeidsplasser.

Oppskrift på suksess

Professor Sørensen håper at status som en Arena-klynge vil bidra til å drive prosjektet videre, og at det vil gjøre det enklere å utløse videre finansiell støtte fra aktører som Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge.

Sørensen mener at samarbeid mellom industri, universitetssektoren og myndigheter er en oppskrift på suksess, og at kunnskapsdeling mellom forskjellige organisasjoner og bedrifter i en slik klynge er avgjørende.

– NTNUs deltakelse kan potensielt fungere på samme måte som Silicon Valley og Bostonområdet, der universitetene er drivende arnesteder for næringsklynger med tilførsel av kompetanse, kunnskap og innovative løsninger, sier Sørensen.

Verdens beste på autonomi i havrommet

Per i dag består Autonomiklyngen, som har utgangspunkt i Trøndelag, av 23 virksomheter som jobber med autonomi i hav. Her er forsknings- og utviklingsmiljøer, kompetansemiljøer, teknologileverandører, komponent- og systemleverandører, investorer og innovative kunder. De ønsker å bidra til sikrere, mer effektive, og presise operasjoner i havet, og mindre forurensing og klimaavtrykk.

– Klyngen skal bli en naturlig representant for våre medlemsbedrifter og resten av autonomimiljøet. Sammen skal vi profilere Trøndelag og Norge som «verdens beste» på autonomi i havrommet, sier Eirik Hovstein, styringsgruppeleder i Autonomiklyngen.

Autonome systemer er systemer som kan operere helt eller delvis selvstendig. Autonomi er fortsatt et ungt fagfelt, og det er et stort behov for å teste, verifisere og kommersialisere ulike teknologier. Nye verdikjeder skal etableres, og lover og regler utarbeides.

Eirik Hovstein, styringsgruppeleder i Autonomiklyngen. Foto: Maritime Robotics

– Hele verdikjeden skal involveres i utvikling og produksjon av innovative autonome løsninger. Vi ønsker også å forenkle og forbedre tilgangen til test- og demoinfrastruktur for teknologibedrifter og fagmiljø. Med tettere samarbeid innad i autonomimiljøet og bedre tilgang til områder for testing av teknologien, håper jeg også at flere spin-offs fra forskningsmiljøene og bedriftene vil etablere seg i regionen, sier Hovstein.