Engasjement og kunnskap, en motivasjon som smitter og kontinuerlig ønske om forbedring. Det er noen av ordene som beskriver prisvinneren i nominasjonene som er sendt inn. Studiekvalitetsprisen er utdelt for 21. gang ved NTNU i Gjøvik og årets vinner er universitetslektor Tormod Urke.

– Det er veldig overraskende for meg å få denne prisen. Jeg er veldig ydmyk for det. Tusen takk for fine ord og tusen takk for prisen, sier Tormod Urke.

Tormod jobber ved Institutt for vareproduksjon og byggteknikk og er foreleser for ingeniørstudenter i geomatikk.

– Jeg har lyst til å trekke frem studentene. Det har vært et tøft år for mange og det er de som har stått på mest det siste året. Studentene betyr mye for meg som person og jeg er veldig stolt av dem, forteller Urke.

En årlig markering i Gjøvik

Studiekvalitetsprisen ble utdelt som en del av den digitale sommeravslutningen for ansatte ved NTNU i Gjøvik i dag. Prisen er en årlig markering ved NTNU i Gjøvik og gir anerkjennelse til en person eller fagmiljø som har utmerket seg i arbeidet for å utvikle studiekvaliteten.

Både studenter og ansatte kan nominere kandidater til Studiekvalitetsprisen. Deretter er det juryen som går gjennom nominasjonene og kårer en vinner. Juryen består av Studiekvalitetsutvalget ved NTNU i Gjøvik som er ansvarlig for denne prisen, og flere andre tiltak som jobber for å bedre studiekvaliteten på campus.

Prisvinneren strekker seg langt til det beste for studentene

Her er juryens begrunnelse på hvorfor Tormod ble tildelt prisen:

Årets prisvinner har spesielt utmerket seg ved å formidle teori og praktisk forståelse av metodene som brukes i emnene sine. Vinneren har et smittende engasjement i kunnskapsoverføringen noe som helt klart smitter over på studentene, og som samtidig øker interessen for fagene. Prisvinneren strekker seg langt til det beste for studentene.

Prisvinneren er langt over gjennomsnittet interessert i sitt fagfelt, og engasjementet og kunnskapen er en enorm ressurs for studentene. Vedkommende er tilgjengelig, er åpen og lett å snakke med, og er ofte å se blant studentene på lab der det slås av en prat om løst og fast. Alt dette gjør at det blir veldig motiverende å være student.

Vinneren har jevnlig avholdt referansegruppemøter der de har fått god mulighet til å gi tilbakemeldinger. Tilbakemeldingene som er gitt kan man være sikker på at blir tatt seriøst, og at de blir fulgt opp med tanke på neste års studenter. En kontinuerlig forbedring er noe som blir lagt stor vekt på, og som skinner igjennom på nivået i emnene vedkommende gir.

Student og prisvinner smiler og holder blomsterbukett og diplom

Leder av Studentparlamentet i Gjøvik, Anna S. Jarstad, overrakte prisen til Tormod Urke under en digital sommeravslutning for ansatte i Gjøvik i dag. Anna med i juryen som kåret vinneren. Foto: NTNU