Førsteårs sykepleiestudenter er for tiden ute i praksis. Som en del av opplæringen har en del av studentene gjennomført simulering for de ansatte på sykehjem.

– Simulering gir aktiv involvering når du skal lære eller øve på noe, sier førsteamanuensis Helen Berg.

Tenk deg å få øve på en prosedyre på en pasient, så mange ganger du selv ønsker. Med bruk av simulering kan du gjøre feil og prøve deg fram, slik at du føler deg trygg når det er alvor.

Grundige forberedelser

Berg forteller at fem sykehjem på Sunnmøre deltar i prosjektet, som foregår i regi av Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester og NTNU i Ålesund.

– Studentene har jobbet mye med forberelsene, og laget scenario der de ansatte gjennomfører en undersøkelse på en pasient.

I scenariet jobber studentene i par, der den ene spiller pasient, mens den andre fasiliterer simuleringen. Dette foregår i ulike trinn som innebærer en brief på forhånd, ledelse av øvelsen, og debrief etter øvelsen.

Verdifullt å friske opp kunnskap

– De ansatte har gitt gode tilbakemeldinger på simuleringen. Det kan være lenge mellom hver gang en sykepleier gjør en prosedyre, og det er derfor verdifullt å øve eller friske opp teoretisk kunnskap.

Sykehjemmene som deltar i prosjektet er Skarbøvik sykehjem, Åse helsehus, Sanitetshjemmet, Sulatunet, Hareid sykehjem og Ulstein sykehjem.