NTNU og Stranda kommune samarbeider om gode løsninger for en miljøvennlig cruise-turisme i Geirangerfjorden gjennom prosjekt «grønn kai». Ni studenter skal i sommer bidra i ulike delprosjekt, og i dag har de gjennomført første dag på jobb.

Mulighetene er mange når det gjelder løsninger for å ta imot de besøkende, men disse må utredes nærmere. Havnesjef i Stranda kommune, Rita Berstad Maraak, forteller at nye kaianlegg, og opplegg der passasjerer går over i mindre, utslippsfrie fartøy er utgangspunktet for prosjektet.

Realistiske løsninger

– En grønn kai er realistisk, men plassering og nøyaktige løsninger er ikke klart. Det må for eksempel tas hensyn til natur, økonomi, strømforsyning og infrastruktur.

Bygdene Stranda og Hellesylt er aktuelle kandidater for etablering av kaianlegg, da de ligger langs innseilingen til Geirangerfjorden. Studentene skal blant annet finne ut hva slags kapasitet som er mulig, da et stort turistskip kan huse rundt 5000 passasjerer.

– Resultat og forslag til løsninger må være realistiske og kunne brukes. Å håndtere slike folkemengder krever en enorm infrastruktur og god tilrettelegging, sier havnesjefen.

Krav om nullutslipp i verdensarvfjordene

Bakgrunnen for prosjektet er Stortingets vedtak om krav om nullutslipp i verdensarvfjordene fra 2026. Cruiseskip drives i dag på fossilt brennstoff, da teknologien ikke er på plass for nullutslipp på store skip.

– Vi ønsker å være med på å gjøre sjøområdet i og rundt Geirangerfjorden til en enda flottere og mer miljøvennlig turistattraksjon i fremtiden, sier Hans Petter Hildre, instituttleder ved NTNU.

Mange spørsmål kan være gjenstand for utredning, som for eksempel om en kai skal være flyttbar eller en permanent installasjon. Skal det være anlegg både på Stranda og Hellesylt? Er det andre alternativer? Spørsmålene er foreløpig relativt åpne.

– Fremgangsmåten er nokså fri, men studentene skal blant annet se på om det finnes gode løsninger og teknologi andre steder.

Hildre opplyser at studentgruppa gjennom sommeren får jobbe tett med veiledere på NTNU, Stranda kommune og andre aktører som deltar i Grønn kai-prosjektet. De kommer fra ulike studieretninger og skal sette søkelys på hver sine delprosjekter. De ni utvalgte har bakgrunn fra økonomi, nautikk, skipsdesign, byggingeniør og produkt- og systemdesign ved NTNU i Ålesund.

Foss i Geiranger

Fra 2026 blir det krav om nullutslipp i verdensarvfjordene. Foto: Arne Aasheim