Førsteårs-studentene ved Bachelor i maskiningeniør har nettopp gjennomført semesterets store prosjekt. De har bygget ROV`er, det vil si fjernstyrte undervannsfarkoster, som kan bidra til å rydde havbunnen for plast eller spøkelsesgarn.

– Vi lagde en ROV som kan bidra til opprydding av havnebassenget i Ålesund, forteller Rikard Huse.

Opprydding og overvåking av havbunnen

Rikard Huse tilhører en av gruppene som har jobbet iherdig i laboratoriet de siste månedene. Professor Hans Petter Hildre har veiledet studentene med prosjektet som kan bidra til opprydding eller overvåking av havbunnen.

– Det er et stort problem at det ligger plast og avfall fra fiskeri på havbunnen. For eksempel kan etterlatte krabbeteiner, såkalte spøkelsesteiner, stå i årevis på havbunnen og fiske store mengder krabber og andre dyr.

Utprøving i laboratoriet

Gruppene hadde litt ulike tilnærminger til løsning, men i teamet til Huse fokuserte de på en ROV som kunne gjøre tungløft, det vil si løfte en tung sekk med avfall som dykkere har samlet.

– Dykkere kan legge avfall i sekken, og så løfter ROV`en denne til overflaten når den er full. Der kan sekken hentes opp av en båt med kran, for eksempel.

Andre grupper lagde fartøy som kunne hente spøkelsteiner ved hjelp av en klo, og frakte den til havoverflaten. Andre fokuserte på overvåking med kamera, eller ROV`er med en kurv som kan bringe verktøy eller utstyr til dykkere slik at de kan unngå mange dykk opp og ned. Hildre understreker at prosjektet til førsteårsstudentene er et godt grunnlag for å vise hva som er mulig med relativt enkelt utstyr.

– Studentene har vært kreative, og prøvd seg frem. De har hatt tilgang til relativt enkelt utstyr med blant annet pumper fra Biltema, og de bruker både praktisk kunnskap og det de har lært om programmering i denne oppgaven.

3D-printere, bølgetank og alt utstyr i NTNU sine laber har vært tilgjengelig for studentene i perioden.

Se film på Facebook-siden til NTNU i Ålesund.