I en pressemelding forteller Sit at det brøt ut full jubel på campus i Ålesund når Studentsamskipnadens styre vedtok å gå videre med byggingen av studentenes hus; Sundebygget. Bygget blir liggende sentralt på campus, rett ved NMK og skal gi 2475 m2 studenthus og 2270m2 hybler.

Arbeidet ble stanset i mai grunnet stor risiko i prosjektet i lys av pandemien. Styret i Sit sa ondag ja til oppstart, og vil samtidig at det jobbes fokusert med å finne gode, bærekraftige løsninger for bruk av bygget.

portrett

Styreleder i Sit, Sofie Carlsen Bergstrøm

-Dette er svært gode nyheter og det gleder meg at vi nå kan gi grønt lys for Sundebygget, forteller Sofie Carlsen Bergstrøm, styreleder i Sit. -Bygget blir et flaggskip på campus og vil være et viktig ledd i å styrke studentfrivilligheten og løfte Ålesund som universitetsby. Vi har i stor grad lyttet til studentenes ønsker og behov for dette bygget.

Et levende studentbygg på en aktiv campus
Prosjektet er et samarbeid mellom Sunde, Ålesund kommune, NTNU og Sit. Brødrene Sunde har gitt 20 millioner i gave mot navneprofilering av bygget. Sit blir eier og driver av huset. Sammen skal de skape et aktivt og levende studentbygg i hjertet av campus med yrende liv 24/7.

Bygget skal utformes og legge til rette for aktiviteter som gjør at det blir studentenes foretrukne møteplass både i- og etter ordinær studietid og vil på den måten bidra til visjonen om en levende campus. Sits tjenester blir både mer tilgjengelige og synlige i det nye bygget, noe som vil bidra til økt studentvelferd, mestring og trivsel blant studentene.

-Dette skal bli et sted hvor studentene våre kan leve et helt studentliv, sier Bergstrøm. -Med rom for studentfrivilligheten, fysisk aktivitet, sosiale møteplasser og mye annet. Det er et spennende bygg med mange muligheter som skal føres opp og jeg gleder meg på både studentenes og byens vegne.

En boost for studentvelferd og næringslivet
-Studentene i Ålesund har vært tydelige på at dette bygget er viktige for deres trivsel samt for å bygge opp om tilhørigheten til campus, sier Bergstrøm. -Studentengasjementet rundt bygget har vært inspirerende. Det lokale Velferdsutvalget har stått på og innsatsen deres for å sikre god studentvelferd for Ålesundstudentene har vært imponerende.

Studentene i Ålesund får dermed endelig sitt eget «Studentersamfund» som gir mange flere muligheter enn studenthuset Banken. I tillegg får studentorganisasjonene kontorarealer i bygget, studentene får et treningssenter på campus, og det blir bygget boliger til over 80 studenter.

Realiseringen av Sundebygget gir også gode muligheter for å skape en innovasjonshub på campus, et bindeledd mellom NTNU og lokal industri og næringsliv som i dag skilles av Borgundvegen. Ålesundstudentene er ressurssterke, iderike og engasjerte mennesker som kan bidra til å vitalisere og styrke næringslivet i byen.

-I tillegg til å styrke studentvelferden til Ålesundstudentene gir dette prosjektet også en real boost til byens næringsliv, sier Bergstrøm. -Dette er et millionprosjekt som løfter både den lokale byggebransjen og skaper rom for tettere samarbeid mellom studentene og næringslivet. Prosjektet viser tydelig hvor viktig god studentvelferd er for utviklingen av hele universitetsbyen! I tillegg vektlegger vi å likestille arbeidet vårt både i Ålesund, Gjøvik og Trondheim med å synliggjøre Sit sine virksomhetsområder, sier Bergstrøm.