Et stortingsvedtak om nullutslipp fra 2026 skaper utfordringer for reiselivskommuen Stranda, som er vant til å ta imot 400 000 cruiseturister i året. Denne uka fikk de besøk av studenter fra NTNU som skal hjelpe dem på veien mot en mer miljøvennlig turisme.

– Vi må finne ut hvilke løsninger som er mulig, og kartlegge hva som finnes fra før. Dette er vi allerede i gang med, men det er bra å komme til Geiranger å se området og geografi på nært hold, sier en av studentene, Torjus Levisen Johansen.

I prosjektet «Grønn kai» samarbeider NTNU og Stranda hamnevesen om et prosjekt for logistikk og nye kaianlegg.  sommer skal Torjus sammen med åtte andre studenter bidra med å finne nye løsninger.

– Det grønne står i sentrum for prosjektet. Med utslippsfrie fartøy må det bli en helt ny infrastruktur, der passasjerer går over i mindre båter via nye kaianlegg, forteller instituttleder ved NTNU, Hans Petter Hildre.

Studentene bidrar med nye tanker

En miljøvennlig turisme innebærer at båtene innover i Geirangerfjorden må drives på hydrogen eller batteri istedenfor fossilt brensel. Innen 2026 vil ikke teknologisk utvikling ha kommet langt nok til at store skip med 2000 eller 5000 passasjerer kan være utslippsfrie. Ved å ansette studenter i sommerjobb håper forskere og samarbeidspartnere i «Grønn kai» å få nye tanker, og sjansen til å snu alle steiner i jakten på gode løsninger. Til slutt er det næringsliv og investorer som kommer inn og realiserer løsninger som prosjekter legger fram. Det er derfor viktig at alt er realistisk og mulig å gjennomføre både praktisk og økonomisk.

– Dersom cruiseturistene uteblir, betyr det mange hundre millioner i tapt omsetning for Stranda kommune og lokalt næringsliv. Det er alvorlig for oss som bor og jobber her, men jeg har klokketro på at vi skal komme fram til løsninger for god logistikk og distribusjon, sier havnesjef i Stranda kommune, Rita Berstad Maraak.