20 studenter og faglærere ved Fakultet for arkitektur og design (AD) bruker sommeren på å fortolke og gjenskape det som var Norges største hageanlegg i Larvik.

Det er læringsmiljøet Making is Thinking/faggruppe FORM ved AD som i anledning Larvik kommunes 350-årsjubileum VI350, skaper dette midlertidige hageanlegget med en stor stillaskonstruksjon kalt «Akselerator».
Et viktig aspekt er utsiktspunktet hvor man visuelt kan få et inntrykk av den opprinnelige aksen mot Larviksfjorden.
Arkitektudenter bygger i Larvik

AKSEN: Et viktig aspekt er utsiktspunktet hvor man visuelt kan få et inntrykk av den opprinnelige aksen mot Larviksfjorden.

Fra Norges største hageanlegg  til asfaltplass
– Prosjektet er en kraftig arkitektonisk fortolkning av det som var Norges første og største barokke hageanlegg, som opprinnelig lå her på1600-tallet. I dag er det en asfaltplass som var skolegården til den nedlagte Mesterfjellet skole, forteller førsteamanuensis Gro Rødne.
Navnet «Akselerator» henspiller både på den barokke hageplanens akse mot fjorden samt et ønske om å rette oppmerksomheten mot dette aktuelle området for få fart på diskusjonen om stedets framtid , skape engasjement og ikke minst trigge relevante innvendinger. Prosjektet er et eksempel på midlertidighet som strategi i byutvikling, som i økende grad er en etterspurt metode.

SAMSKAPING: Prosjektet har involvert ulike aktører i lokalmiljøet i Larvik.

Samskaping

Anlegget er planlagt og bygget av studentene og fa

Hageanlegg arkitektur 1

FAKULTET FOR ARKITEKTUR OG DESIGN: Making is Thinking/faggruppe FORM ved AD-fakultetet skaper et midlertidig hageanlegg med en stor stillaskonstruksjon.

glærerne Nina Haarsaker, August Schmidt, Gro Rødne og studentassistent Hanna Landfald Hanssen. Bidragsytere har også vært innbyggere i Larvik, som har bidratt med planter de har sådd og stelt gjennom våren.

I tillegg involverer dette store samskapningsprosjektet også barnehager, skoler, bondekvinnelag, hagelag, fengslene i området, aktører fra næringslivet, landbruksnæringen, kunstnere, frivillige lag og foreninger.

DISKUSJON: Prosjektet har med dette ønsket å få fart på diskusjonen om stedets framtid.

Prosjektet er støttet av Sparebankstiftelsen, KORO og Larvik kommune.