De neste fem årene skal Statnett og NTNU sikre innovasjon og forskning på nye løsninger for norske og internasjonale energisystemer.

— Norge og verden er på vei inn i et omfattende grønt energiskifte. Denne avtalen vil være et viktig bidrag i den sammenheng, sier rektor ved NTNU, Anne Borg, om avtalen som trådte i kraft onsdag 1. april.

Portrettfoto. Kvinne. Anne Borg.

Anne Borg. Foto: Thor Nielsen / NTNU

— NTNU og Statnett legger nå gode premisser for kunnskapsutvikling og bidrar til at vi kan løse sammensatte utfordringer regionalt, nasjonalt og globalt.

Hun presiserer at samarbeidet også vil gagne studenter og ansatte ved NTNU.

— I sum gir dette oss en mer fremtidsrettet utdanning. Forskning og nye innovasjoner vil kunne blomstre ut fra våre fagmiljøer.

Bedre forberedt mot fremtidige utfordringer

Avtalen omfatter innledningsvis områder som for eksempel kunstig intelligens, cybersikkerhet (informasjonssikkerhet), og dataanalyse.

Portrettfoto. Kvinne. Sonja Berlijn.

Sonja Berjlin i Statnett

— Norge står i dag overfor en revolusjon innen fornybar energi der det elektriske kraftsystemet spiller en viktig rolle ved å tilrettelegge for dekarborisering og energiomstilling. For å kunne håndtere områdene i rask endring har Statnett behov for å styrke kompetansen innenfor digital sikkerhet og datateknologi. Samarbeid med NTNU er derfor av vesentlig betydning, sier FoU-direktør i Statnett, Sonja Berlijn.

Avtalen skal bidra til utvikling av det sentrale energisystemet i Norge gjennom forskning, innovasjon og utdanning.

— Ved å styrke kompetansen på disse områdene stiller vi bedre forberedt mot fremtidige utfordringer og bygger samtidig opp ny og fremtidsrettet kompetanse i kraftsektoren, understreker Berlijn.

Finansiell støtte til fire professorater

Avtalen legger til rette for finansiell støtte til fire professorater innen områdene fremtidsdrift og overvåking av kraftsystemet. To professorer er allerede ansatt på NTNU under den foregående femårige samarbeidsavtalen som ble signert i 2015.

– Vår intensjon er å støtte masteroppgaver, Ph.d-stipend, workshops og møteplasser eller andre spesifikke virksomheter innenfor fremtidsdrift og overvåking. Vi forventer at professorene på sin side vil komme med forslag til relevante FoU-prosjekter, sier Berljin.

For NTNU er slike strategiske samarbeid en startpakke for å kunne satse langsiktig på sterke fagmiljøer i de utvalgte områdene.

– Når samarbeidspartnere som Statnett gir støtte de første årene av professoratene betyr det at NTNU kommer i gang med ny forskning på viktige områder. Fos oss er dette kunnskap for en bedre verden, og vi setter stor pris på vårt nære samarbeid og partnerskap med Statnett, formalisert gjennom vår egen faglige avtale, sier Borg.

Nyttig for sluttbrukerne

Det er NTNU Energi og Institutt for elkraftteknikk som i samarbeid med Statnett har hatt ansvar for å utvikle avtalen.

Portrettfoto. Mann. Johan E. Hustad

Johan E. Hustad. Foto: Åge Hojem / NTNU

— Vi er opptatt av at samarbeidet skal bli nyttig for de store sluttbrukergruppene, eksempelvis i norsk industri, sier Johan Hustad, direktør for NTNU Energi.

Han trekker fram økt elektrifisering på norsk sokkel og i norsk prosessindustri som eksempler.

— NTNU skal aktivt bidra til å skape norsk omstilling og konkurransekraft. Da må vi ha et energisystem som er rigget for de store endringene vi er i gang med, sier Hustad.