NTNU i Gjøvik har i 2021 de høyeste søkertallene til grunnstudier noensinne. Tallene fra Samordna opptak viser at 3196 har NTNU i Gjøvik som førstevalg, en økning på 22% fra i fjor som gir 3,4 søkere per studieplass. Nytt av året, og mest etterspurt er Bachelor i paramedisin som har hele 16,7 søkere per studieplass.

Opptak til master- og videreutdanninger gjøres lokalt og er ikke en del av Samordna opptak. Sett samlet med lokalt opptak har NTNU i Gjøvik en økning på 23%.

Viserektor Jørn Wroldsen er svært glad for at så mange har valgt NTNU i Gjøvik og ønsker de nye søkerne varmt velkommen. – Vi tilbyr relevante utdanninger i et skiftende arbeidsmarked. Jeg opplever at det er viktig for mange. Sterke fagmiljøer og tett samarbeid med arbeids- og næringsliv er viktige faktorer for å lykkes med det, sier Wroldsen.

To populære nyheter

Den nyopprettede bacheloren i paramedisin ved NTNU i Gjøvik har hele 502 søkere på 30 studieplasser, som tilsvarer 16,7 søkere per studieplass. Det gjør det til den paramedisinutdanningen i landet med flest søkere per studieplass.
– Takket være stor innsats fra fagmiljøene og et godt samarbeid med Sykehuset Innlandet, tilbyr vi nå tilby en aktuell utdanning i paramedisin med en tydelig NTNU-profil. Teknologiforståelse med blant annet simulering og pasientsikkerhet vil være sentralt i utdanningen, sier Wroldsen

Master i industriell innovasjon og digital sikkerhet er også en nyhet for Gjøviks studietilbud, og kan vise til gode søkertall med 1,6 søkere per studieplass.

– Dette er et spennende masterprogram med en sterk forankring i nærings- og arbeidsliv i regionen og nasjonalt, forteller Wroldsen.

Helse og økonomi vokser

Helseutdanningene ved NTNU i Gjøvik viser en positiv økning i antall søkere. Bachelor i sykepleie er en attraktiv utdanning med 385 søkere til 210 studieplasser. Det tilsvarer 1,8 søkere per studieplass og er en økning fra i fjor med 7,2 prosent. Bachelor i radiografi og ergoterapi har også en oppgang fra i fjor og har 4,2 og 2 søkere per studieplass. Videreutdanningene anestesisykepleie og intensivsykepleie har en markant økning i søkere sammenlignet med i fjor, med henholdsvis 7 og 6,3 søkere per studieplass.

–  Nasjonalt er det en satsning på disse videreutdanningene, og vi er glade for å kunne bidra med flere kandidater, sier Wroldsen.

Det er også stor interesse for økonomiutdanningene våre. Bachelor i økonomi og administrasjon, nettbasert, kunne i fjor vise til en imponerende økning i antall søkere på 57 % fra året før med 608 søkere. Tallene i år viser at deltidsstudiet fortsatt er svært populært med 592 søkere til 55 studieplasser, hvilket tilsvarer 10,8 søkere per studieplass. De andre studiene våre i økonomi og logistikk har også gode søkertall hvor Bachelor i logistikkledelse kommer spesielt godt ut med en økning på 39,7 % fra i fjor med 3,2 søkere per studieplass.

Stabile og gode søkertall til teknologi, ingeniørfag og design

Generelt gjør teknologi- og ingeniørutdanningene det godt på NTNU med stabile søkertall. I Gjøvik har Bachelor i byggingeniør, nettbasert, svært mange søkere med 13,3 per studieplass. I tillegg kommer ingeniørutdanningene fornybar energi og geomatikk spesielt godt ut i år med en stor økning i antall søkere fra fjoråret. Cyberutdanningene viser også til en positiv oppgang, både på bachelor- og masternivå.

Det er gode søkertall også ved designutdanningene våre. Bachelor i grafisk design har stabilt høye søkertall, og i år har utdanningen hele 5,6 søkere per studieplass. Det er en økning fra i fjor på 12%. Master i interaksjonsdesign har også en oppgang, og har i år 7,2 søkere per studieplass.

– Det er spesielt mange internasjonale søkere til masterprogrammene i år. Vi har et sterkt internasjonalt miljø ved NTNU i Gjøvik og det er fint å se at våre masterstudier tiltrekker folk fra hele verden, sier Wroldsen.