Har du lagt merke til merkelappen Jævli flink? Den blir å se ofte fremover. 20. desember lanserer NTNU en YouTube serie med dette navnet. Hensikten er å motivere jenter til å bli studenter ved NTNU.

Gjennom tolv episoder følger serien seks jenter gjennom ett helt semester på NTNU. Man møter studentenes forventinger, tanker og utfordringer i møte med en ny fase i livet. Kameraet er tett på dem og møtene blir nære og sterke. Tre teknologifakulteter samarbeider om å presentere ingeniør, realfag og teknologi-utdanning med seks jenter som fortellere.

– Håpet er at dette skal engasjere ungdommer i hele Norge. Dette er et digitalt alternativ til de rekrutteringsarrangementene vi har pleid å arrangere, forteller Sunniva Vikan, kommunikasjonsrådgiver ved Fakultet for naturvitenskap.

Måtte tenke nytt

NTNU har hver høst hatt besøk av over 400 jenter som har fått se og kjenne på livet ved NTNU under Teknologiuka for jenter. Dette var et likestillingstiltak for å motivere flere jenter til studier i teknologi og realfag. De fikk møte rollemodeller og ble nysgjerrige på studieretninger de kanskje ellers ikke ville ha vurdert å søke på.
– Dette er et tiltak som har virket. Av de som har vært på besøk hos oss har over 90% søkt studier her etterpå, sier Pia Kristin Østeraas, kommunikasjonsmedarbeider ved Fakultetet for ingeniørvitenskap.
– Med koronaen var plutselig denne og alle andre fysiske møteplassene borte. Når ungdommene ikke kan besøke oss, må vi komme til dem, sier Vikan som har tro på YouTube som møteplass.

Viktig med teknologiutviklere av begge kjønn

I dag er hver tredje sivilingeniørstudent en jente og andelen øker litt hvert år. Men det går ikke av seg selv. Det krever forbilder, framsnakking og målrettede motiverende tiltak. Skal vi sikre at den kunstige intelligensen gjenkjenner kvinnestemmer og kvinneansikt like godt som menn, trenger vi kvinner med teknologisk kunnskap. Når det lages treningsapper eller kollisjonsputer, er det behov for kunnskap om biologisk ulikhet, slik at teknologien passer uansett, kjønn, alder eller etnisitet.
– Bedrifter har gjerne et mål om kjønnsbalanse, men for å oppnå det trengs det også kjønnsbalanse i utdanningen, sier Margrethe Meyer Bratt, kommunikasjonssjef ved Fakultetet for informasjonsteknologi og elektroteknikk.
NTNUs egne undersøkelser viser at ved studier med god kjønnsbalanse går trivselen opp og frafallet ned.

– Studentene former fremtiden vår. Et godt team med mangfold skaper bedre læringsmiljø og etter hvert også arbeidsmiljø. Det er jo ikke en ulempe at guttene også presterer bedre når det er større kjønnsbalanse, konkluderer Bratt.