Found 503 Results
Page 1 of 51

Lærerutdanningen i Trondheim fyller 100 år


I år er det 100 år siden Noregs lærarhøgskule åpnet på Lade gård 2. oktober 1922. Dette blir feiret med blant annet jublieumskonferanse og innovasjonscamp for studenter. Jubileet har tittelen Lærerkraft.

Mennesker samlet ved inngangspartiet til Lade gård ved innvielsen av Norges Lærerhøgskole, 2.oktober 1922.

Stikkord: , ,

29. september 2022


Grunnsteinen for Helgasetr er lagt


Når Helgasetr skal stå ferdig i 2024, skal over 2.000 studenter og 200 ansatte fra to fakultetet og to institutter skal ha sitt daglige virke i dette bygget.

Ola Borten Moe legger ned grunnsteinen på en byggeplass

Stikkord: , ,

28. september 2022


Trøndelagsutstillingen: Kunstprisen til tidligere KIT-student


NTNUs kunstpris gikk i år til kunstneren Agnieszka Foltyn (f. 1987, New Zealand) for sitt  verk til Trøndelagsutstillingen, tegningen «Shadows».

Kunstneren og dekan Marianne Skjulhaug foran verket

Stikkord: , , , ,

24. september 2022


Nytt grønt forskningssenter: – Nå begynner det virkelig å haste


Gjærevollsenteret skal være et internasjonalt ledende forskningssenter for naturmangfold og bærekraft. Det  skal bidra til å øke kunnskapen om hvordan menneskelige handlinger påvirker naturmangfoldet.

Rektor Anne Borg holder tale under åpningen

Stikkord: ,

23. september 2022


NY SFF til May-Britt Moser og Kavli-instituttet


Gratulerer til May-Britt Moser og forskningsmiljøet på Kavli Institute for Systems Neuroscience som i dag ble tildelt et nytt senter for fremragende forskning (SFF)!

Gruppe med glade mennesker.


SFF – en nøkkelfaktor i utviklingen av norsk forskning


Tildelingen av et senter for fremragende forskning (SFF) er noe av det aller største et norsk forskningsmiljø kan oppnå og gir en sikker finansiering av fri og banebrytende forskning ti år. Gratulerer til May-Britt Moser og forskningsmiljøet ved Kavli-instituttet for nevrovitenskap med tildelingen av ny SFF!

Bilde av kninne.


Vil sikre åpen tilgang til vitenskaplige artikler


NTNU innfører en ny strategi som sikrer åpen tilgang til alle nye vitenskapelige artikler publisert av NTNUs forskere – fra dag én! 

Portrett av Tor Grande på campus Gløshaugen

Stikkord: , , ,

21. september 2022


Hyfer- en ny festival for kunst, kultur og vitenskap


NTNU har tatt initiativ til en helt ny festival.

Folk som sitter lytter til et foredrag

Stikkord:

16. september 2022


Rekordmange internasjonale studenter


I høst har NTNU tatt imot over 1.900 internasjonale studenter. Prorektor Marit Reitan er svært glad for utviklingen.

Studenter rundt NTNU-bokstavene

Stikkord: , , ,

15. september 2022


NTNU og Forsvarsbygg utvikler fasadeplater som både sikrer mot eksplosjoner og isolerer bygget


Stålplater, fasadekledning og glass som eksploderer. Prosjektiler som fyres av mot betong og aluminium. Det kan gå voldsomt for seg i samarbeidet mellom SFI CASA på NTNU og Forsvarsbygg.

Folk jobber i laboratoriet

Stikkord: ,


Page 1 of 51
Gå til arkivet

Søk