Denne uken lanseres nettkurset «Elements of AI» på norsk. Målet er å gjøre kunstig intelligens forståelig for alle.

Regjeringen la i januar fram en strategi for kunstig intelligens (AI), og utvikling av et eget AI-kurs er en del av denne strategien. NTNU er en viktig medspiller når kurset endelig lanseres i norsk versjon 29.april.

Norges største universitet samarbeider med næringslivet om kunstig intelligens gjennom Norwegian Open AI Lab.

Direktør Torbjørn Svendsen, ved NTNU digital, og NTNU- professor Helge Langseth har vært fagansvarlige for den norske versjonen av kurset, som består av seks deler. I følge Langseth er det lagt opp til at du kan ta disse etter eget ønske og behov.

– Hvordan er kunstig intelligens definert? Hva er filosofien bak?

Dette er noen av spørsmålene du skal finne svar på etter å ta ha tatt dette kurset, forteller AI-professoren.

Positive og negative sider ved AI

Kunstig intelligens brukes i transportsektoren, innen logistikk og varehandel, i banksektoren, moderne matproduksjon, norsk helsevesen, politi, presse og offentlig sektor.

Men vet egentlig nordmenn hva kunstig intelligens er?

– Det finnes ingen enkel definisjon på kunstig intelligens, men det handler om hvordan datamaskiner klarer å gjøre ting som vi før måtte ha mennesker til å utføre. Denne teknologien griper nå inn i store deler av vår hverdag uten at vi tenker over det, forteller Langseth.

Han nevner persontilpasning av tjenester som ett eksempel på den teknologiske utviklingen innen kunstig intelligens.

– Facebook, Netflix, Siri på Iphone – alle disse bruker kunstig intelligens for å gi deg en bedre brukeropplevelse. Men vet vi egentlig konsekvensen av det? Kurset tar opp både de positive og de negative sidene av AI, forteller Langseth.

NTNU-professorene Torbjørn Svendsen og Helge Langseth er fagansvarlige for den norske utgaven av nettkurset «Elements of AI». Foto: Kai T. Dragland

Gjennom kurset blir du også kjent med beslektede fagområder og lærer hvordan problemer løses med kunstig intelligens. Ifølge Svendsen og Langseth er det mye i samfunnet som peker mot kunstig intelligens – det er et tema som stadig berører oss i hverdagen.

– Vi har sett at mange nordmenn er interessert i AI, og det er bra. Men det er ikke alltid et riktig bilde som kommer frem i media. Med dette kurset vil du få en større og mer kunnskapsbasert forståelse for temaet, oppfordrer Langseth.

Temaene i kursdelene varierer, men de ansvarlige for kurset vil særlig anbefale del 1 og del 6 hvis du vil ha en grunnleggende forståelse av hva kunstig intelligens handler om.

– Du får innsikt i hvordan kunstig intelligens allerede er en del av dagens samfunn, og vil bedre forså bruk, verdi og begrensinger av denne teknologien, forklarer Svendsen.

Problemløsing for bedrifter og privatpersoner

I arbeidet med den norske versjonen er det lagt vekt på å forklare kunstig intelligens gjennom gode norske ord og begreper.

– Vårt håp er at enkeltpersoner og bedrifter med ledig kapasitet kan finne ny motivasjon i ny læring, for det handler om å løse problemer på nye måter, forklarer Svendsen.

Samtidig understreker han at hensikten med «Elements of AI» på norsk er å gi et grunnlag for en mer kunnskapsbasert diskusjon.

 Hvorfor er det viktig at flere får denne kompetansen nå?

– Vi som jobber med dette hver dag ønsker at flere grupper i befolkningen får en mulighet til å forstå mer av grunnlaget for en teknologi som vil komme til å påvirke oss i veldig stor grad fremover, og som allerede gjør det. Kurset vil forhåpentligvis gi en større innsikt i hva som er mulig å få til med ny teknologi, sier Svendsen.

En jente på AI-laben ved NTNU, og roboten Pepper.

Foto: Geir Mogen

Mange bedrifter har allerede planer om å la ansatte ta kurset som en del av sin kompetanseutvikling. Telenor, Telia, Norgesgruppen, Schibsted, Digital Norway, Statskraft og Sparebank1 er noen av bedriftene som allerede har sagt at de vil gi sine ansatte mulighet til å ta kurset i arbeidstiden.

Både Svendsen og Langseth håper flere vil følge etter.

– Kurset vil gi et kompetanseløft i mange bransjer. Ny teknologi har den siste tiden blitt viktigere enn noen gang. Vi håper at den norske versjonen av kurset akkurat nå kan være både nyttig og meningsfylt påfyll av kunnskap, sier Svendsen.

Elever i videregående skole

For at samfunnet og hver enkelt av oss skal kunne kontrollere teknologien og ikke bli kontrollert av den, er det ifølge Svendsen og Langseth viktig at kunnskap om kunstig intelligens ikke overlates til eksperter og spesielt interesserte.

– Vi håper jo at kurset skal gi en viss basis for å kunne forstå hvordan AI vil påvirke oss i framtiden, den teknologiske utviklingen skjer rundt oss enten vi bidrar til den eller ikke, forteller Langseth.

Over 400 videregående skoler har fått invitasjon til å bruke kurset som en del av undervisningen.

– Responsen tyder allerede på at både lærere og elever er nysgjerrige på å lære mer om hva kunstig intelligens er. Det er vi veldig glade for! Kunstig intelligens fortjener en større plass på læreplanen, understreker Langseth.

Riktig tid nå

Styreleder Risto Siilasma i Nokia, så det slik da kurset ble lansert i Finland i 2018:

«Kunstig intelligens vil påvirke oss like mye som det elektrisitet har gjort.»

Ifølge de norske utviklerne er hensikten å øke kunnskapen om kunstig intelligens slik at flere kan bidra til at denne teknologien blir et fortrinn for Norge.

Personer samarbeider, sitter foran en dataskjerm.

Forskningsmiljøet ved AI-laben ved NTNU har jobbet med kunstig intelligens i mange år, og er en sentral bidragsyter når den norske utgaven av «Elements of AI» lanseres denne uken. Foto: Kai T. Dragland

Det meldes om rekordinteresse for nettkurs i disse korona-tider, og lanseringen av et eget AI-kurs kommer midt oppi dette. Hva tenker dere om akkurat det?

– Koronaepidemien har endret hverdagen vår. Mange av oss løser oppgaver på nye, digitale måter og er kanskje bedre rustet enn noen gang før til å ta et slikt kurs, sier Svendsen.

Kurset når i så måte ut til en dagsaktuell målgruppe. Folk som plutselig har blitt permittert, eller som har mistet jobben, og som enten ser at de må skaffe seg ny kompetanse for å være attraktiv for nye jobber, eller som bare har tid til overs i påvente av å kunne gå tilbake til sin gamle jobb.

Langseth håper uansett at de når målet om at 1 % av befolkningen i Norge vil ta kurset.

– Det er jo en gylden anledning til å sette av tid til dette akkurat nå, avslutter AI-professoren.

Her finner du kurset på norsk: www.elementsofai.no


«Elements of AI»

Nettkurs om kunstig intelligens utviklet av finske aktører med Helsingfors Universitet i spissen.
Kurset består av seks deler og ble lansert våren 2018.
Siden da har mer enn 400 000 registrert seg over hele verden.
29.april lanseres den norske versjonen av kurset.