Pressemelding 7.oktober 2020, 12.00:

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 får NTNU en samlet bevilgning på 7,33 milliarder kroner. Dette er en realvekst på 1,4 prosent. En generell økning til forskning er positivt, og regjeringen viser at den følger opp langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Det er også positivt at de nye studieplassene som kom i 2020 videreføres.

Rektor Anne Borg. Foto.

NTNUs rektor Anne Borg kommenterer statsbudsjettet 2021 i denne pressemeldingen. Foto: Kai Torgeir Dragland/NTNU

Campussamling og Ocean Space Centre

I september kom lovnaden om 11,6 milliarder i et helhetlig vedtak for campussamling. I forslag til statsbudsjettet vil regjeringen bevilge Statsbygg 159,7 millioner til forprosjektering av NTNUs campussamling i 2021.  

– Selv om den gledelige overraskelsen for oss ble avslørt allerede i september, er det et skår i gleden at det ikke er avsatt tilstrekkelige midler til forprosjektet, sier rektor Anne Borg.

Regjeringen viser at den følger opp langtidsplanen for forskning og høyere utdanning.

Regjeringen satser også videre på Ocean Space Centre, og 40 millioner settes av til videre forprosjektering av det som skal bli fremtidens marintekniske kunnskapssenter i Trondheim.

– Med denne bevilgningen får vi det vi trenger for å planlegge det nye senteret som vil gi Norge det løftet som trengs for å gripe de framtidige mulighetene i havrommet. Ocean Space Centre vil utgjøre kjernen i et verdensledende utdannings- og kunnskapsmiljø som kobler sammen og utvikle alle fag innen havnæringene, sier Borg.

På oppdrag av Nærings- og fiskeridepartementet planlegger NTNU i samarbeid med SINTEF byggingen av det nye senteret, som vil gi Norge det løftet som trengs for å gripe mulighetene i havrommet.

 

Mangelfull finansiering av lærerutdanningene

Regjeringen foreslår en finansiering av grunnskolelærerutdanninga som ikke tar hensyn til at dette har blitt en masterutdanning. Masterstudier krever høyere andel førstekompetanse i fagmiljøet, og veiledning av masteroppgaver krever tett studentoppfølging.

Rektor Anne Borg er svært skuffet.

– Dette er et mangelfullt budsjett for lærerutdanningen. Det blir umulig å opprettholde samme nivå på studentoppfølging og forskningsomfang knyttet til lærerutdanningene med dette budsjettet, sier NTNU-rektoren.

Det er heller ingen oppfølging av antallet studieplasser som NTNU har bedt om.

Europeisk forskningssamarbeid

Videre kommer regjeringa med en storstilt satsing på europeisk forskningssamarbeid og utdanning gjennom deltakelse i Horisont Europa og Eramus+.

Rektor Anne Borg understreker betydningen av denne satsingen.

– Samarbeid med Europa er svært viktig for oss, og NTNU har ambisjoner om å spille en aktiv rolle i denne satsingen. Jeg er glad for at regjeringen legger opp til videre satsing på Horisont Europa. I samhandling og samarbeid med andre europeiske institusjoner, kan NTNU sette konkrete og ambisiøse mål for forskning og innovasjon, sier Borg.

EUs niende rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa, starter opp 1. januar 2021.

 

Digitaliseringssatsing

Digitaliseringsminister Linda H. Helleland avla også NTNU et besøk i dag, i forbindelse med at regjeringen lanserer ny digitaliseringssatsing.

Deltakelse i Digital Europe Programme (DEP) er en viktig del av denne satsinga.

– Dette er i tråd med NTNUs ambisjoner om økt deltakelse i digitaliseringsforskning og utdanning, og lover godt for våre fremragende fagmiljøer innen digitalisering og informasjonsteknologi, sier rektor Anne Borg.

 

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 ble lagt fram onsdag 7.oktober klokken 10.00

Se hele statsbudsjettet her