Enkelte personer kan få kraftige allergiske reaksjoner når de får koronavaksinen. Nå lærer NTNU 30-40 helsesykepleiere og sykepleiere i Gjøvik kommune hva slags symptomer de skal se etter og hvordan de skal handle hvis det skjer.

Skrevet av Bjørn Kvaal

Alvorlige allergiske reaksjoner er uhyre sjeldne. Det forekommer blant én-to per én million etter vaksinasjon med andre vaksiner. For de to nye koronavaksinene ser det ut til at forekomsten kan være noe høyere, ifølge Folkehelseinstituttet.

Må trene

Når befolkningen nå skal vaksineres mot koronasmitte, er det derfor viktig at helsepersonell som skal sette sprøytene er oppdatert på symptomer og er trent på situasjoner som kan oppstå.

­­– Helsesykepleierne vaksinerer mye i sitt daglige arbeid, og må være forberedt den dagen det oppstår allergisjokk, såkalt anafylaktisk reaksjon. Når vi nå skal gjøre massevaksinering, er det viktig at vi får trent og forberedt de ansatte som skal utføre denne jobben.

Det sier Karoline Duenger, leder for helsestasjonstjenester i Gjøvik kommune.

Kommunen sender nå 30-40 av sine helsesykepleiere og sykepleiere på kurs hos NTNU i Gjøvik. I løpet av tre timer vil de få teori og praktisk trening ved Senter for simulering og pasientsikkerhet.

Dukker med pusteproblemer

Senteret har avanserte dukker. Ansatte kan programmere dukkene slik at de simulerer pustebesvær, blodtrykksfall og hjertestans. Kursdeltakerne skal lære om symptomer, og hva de skal gjøre hvis slike reaksjoner oppstår.

– Ikke alt læres ved å lese eller høre, man må også trene på ferdighetene. Man vil da være bedre forberedt hvis det skulle oppstå en situasjon der pasienten blir dårlig, sier Terje Ødegården, leder som Simuleringssenteret ved NTNU i Gjøvik.

Ødegården og Duenger sier at de alvorligste allergiske reaksjonene oppstår sjeldent. Men nå skal det settes millioner av vaksiner. Da er det viktig at helsepersonell er forberedt også på de alvorligste bivirkningene og reaksjonene.

Allergiske reaksjoner som kan være noe mer vanlig, er feber, kvalme og svimmelhet.

Si fra før vaksinering

– Personer som tidligere har hatt allergiske reksjoner på vaksiner, bør si fra om dette, oppfordrer Ødegården.

Vaksinene skal ikke gis til personer som har kjent allergi mot noen av innholdsstoffene i vaksinene.

– Personer som tidligere har hatt alvorlig allergisk reaksjon, uansett hva de har reagert på, har høyere risiko enn andre for en tilsvarende reaksjon på nye stoffer. I disse sjeldne tilfellene vil en lege vurdere om vaksinen kan gis, opplyser Folkehelseinstituttet.

Med unntak av disse, kan personer med allergi vaksineres på samme måte som personer uten allergi. Personer med eksem eller astma vil også kunne vaksineres på vanlig måte.

Må vente litt etter vaksineringen

Alvorlige allergiske reaksjoner kommer som regel raskt og innen de første 20 minuttene. Derfor vil den vaksinerte alltid bli bedt om å bli igjen på venterommet i minst 20 minutter.