Fotomontasje med Roger Lian og Lars-Erik Borge.

Administrerende direktør i NTNU samfunnsforskning Roger Lian blir kollega med Lars-Erik Borge fra Senter for økonomisk (SØF) forskning 1. mai. Borge blir forskningssjef for SØF fra fusjonstidspunktet.

Senter for økonomisk forskning fusjoneres som en avdeling i NTNU Samfunnsforskning med virkning fra 1. mai 2020. –Dette styrker instituttets posisjon innen anvendt samfunnsvitenskapelig oppdragsforskning og vil gi en faglig gevinst vi kan høste av over tid, sier administrende dir. Roger Lian.

Les pressemelding fra NTNU Samfunnsforskning om fusjonen (3.3 2020)