Dette er tema for en ny webinarserie ved NTNU som starter 6. mai. Hensikten med webinarene Science Conversations @NTNU er å dele erfaringer, råd og ideer på tvers av fagmiljøer.

– Vi etablerer en ny arena for samtaler på tvers av fagmiljøer om sentrale spørsmål knyttet til kvalitet i forskning. Vi ønsker at dette skal bli en plattform for erfaringsutveksling av best practise mellom ulike fagmiljøer, sier professor Bjarne Foss som har initiert Science Conversations @NTNU.

Webinarserien er utviklet i et samarbeid mellom rektors stab og noen av NTNUs fagmiljøer.

– Forskningskvalitet ved NTNU avhenger av gode karrierer for våre forskere, understreker Foss.

Ulik praksis i ulike fagmiljøer

Foto: Mann i halvfigur.

Bjarne Foss etablerer Science Conversations som en ny arena for erfaringsdeling og kvalitet i forskning. Foto: Thor Nielsen/NTNU

Etter mange år i akademia, hvorav de fire siste som prorektor for forskning, har han erfart at fagmiljøer ved NTNU samlet sett har mye erfaring knyttet til det å bygge forskerkarrierer, men at det er svært ulik praksis i ulike fagmiljøer.

– Praksis kan variere mye fra fagmiljø til fagmiljø, og jeg tenker at det er viktig dele og spre god praksis på temaer som er felles på tvers av fagdisipliner. Noen eksempler på dette er temaene som de fire første webinarene tar for seg, sier Foss.

Her vil yngre og mer erfarne forskere fra ulike fagmiljøer møtes og diskutere sentrale temaer for utvikling av forskerkarrierer.

Tema for vårens seminarer:

Mål og målgrupper

Målgruppen for Science Conversations er ambisiøse NTNU-forskere som vil opp og fram i det vitenskapelige landskapet. Webinarene er også nyttige for ph.d.-kandidater, samt for erfarne forskere som kan bidra med erfaringer fra sine forskerkarrierer.

Målet med webinarene er flerdelt:

 • at yngre enkeltforskere får tips og råd om hvordan de best mulig kan bygge sin forskerkarriere
 • at forskergrupper får innspill på hvordan de kan utvikle seg videre

Webinarene kan benyttes for kvalitetsutvikling i forskergrupper, for eksempel ved å bruke webinarene som en innledning til samtaler innad i egen forskergruppene.

– Målet og ønsket er at dette skal bli en plattform som bidrar til gode diskusjoner i fagmiljøene og i forskergruppene, og at webinarene bidrar til fruktbar erfaringsdeling mellom fagmiljøer, sier Bjarne Foss.

Delta med spørsmål og innspill til det første webinaret.

Kontaktperson: Seniorrådgiver Janne Østvang hos Prorektor for forskning.

Innhold i vårens fire webinar

6. mai: Hvordan bygge og lede en god forskningsgruppe  

Foto. Kvinne i halvfigur.

Facilitator Pernille Feilberg leder panelsamtalene under webinarene. Hun er kommunikasjonsansvarlig for NTNU Digital.

Det første webinaret vil vise frem forskjellige aspekter med forskningsgruppeledelse i ulike fagmiljøer. Sentrale momenter:

 • Forskningsgrupper er kjernen i NTNUs forskning
 • Velfungerende forskningsgrupper er viktig for utvikling av forskningskvalitet
 • En velfungerende forskningsgruppe bidrar til å organisere samarbeid og kommunikasjon
 • Hvordan skape en kultur av tillit i en forskningsgruppe?
 • Webinaret vil diskutere god praksis for god forskningsgruppeledelse

20 mai: Veilederens viktige rolle i ph.d.-løpet 

Ph.d.-kandidatene er en viktig forskningsressurs, og NTNU har en essensiell samfunnsoppgave med å utdanne ph.d.-kandidater som bidrar til samfunnsutvikling. Sentrale momenter i webinaret:

 • Veiledningsløpet fra ph.d.-start til avslutning og disputas, med perspektiver fra både ph.d.-kandidaten og veileder
 • Veileders viktige rolle i ethvert ph.d.-løp
 • Eksempler på god praksis blir belyst og diskutert

3. juni: Hvordan bygge en sterk prosjektportefølje 

En sterk prosjektportefølje er kjernen i en god forskningsgruppe. Dette webinaret viser hvordan en slik portefølje kan utvikles. Prosjektutvikling er en lang prosess, og god planlegging er nødvendig for å få best mulig resultat. NTNU har mye god kompetanse på prosjektutvikling, og i webinaret diskuteres langsiktig og målrettet jobbing for å bygge en sterk prosjektportefølje. Sentrale momenter:

 • Utvikling av prosjektsøknader som lykkes i en stadig tøffere konkurranse
 • Hvordan en forskningside kan støttes opp av ulike prosjekttyper
 • Hvordan en ide kan omsettes til  samfunnsnytte
 • Konkrete eksempler, tips og erfaringsdeling

17. juni: Slik lykkes du med å frigjøre deg fra veilederen din  

I det fjerde webinaret er temaet hvordan yngre forskere gjennom egen karriereutvikling bygger faglig selvstendighet slik at de blir konkurransedyktige for en fast stilling i akademia. Sentrale momenter:

 • Viktigheten ved å utvikle egne forskningsideer og planer
 • Viktigheten av selvstendige publiseringer uten veileder fra ph.d.-studiet
 • Hvordan utvikle faglig selvstendighet
 • Eksempler og erfaringsdeling