NTNU og SalMar Ocean AS inngår en samarbeidsavtale der formålet er å videreutvikle et globalt ledende miljø for havbruk. Dette skal sikre både økonomisk og miljømessig bærekraft, samt fiskevelferd for oppdrett i mer eksponerte områder.
 
Samarbeidsavtalen forsterker og utvider et allerede etablert samarbeid mellom partene. NTNU har de tre siste årene bidratt til realiseringen av Ocean Farm 1-prosjektet, verdens første oppdrettsannlegg til havs. Universitet har også bidratt i gjennomføringen av Ocean Farm Teknologiprogram 1, som nå videreføres av SalMar Ocean AS i tett samarbeid med NTNU.

Verdensledende på havbruk og oppdrett

SalMar Ocean AS har som mål å bli en ledende operatør for havbasert oppdrett, gjennom perfeksjonering av teknisk og operativ kompetanse. De har også stort fokus på design- og systemløsninger for bærekraftig fiskeoppdrett til havs. NTNU vil på sin side utvikle teknologi og utstyr i samarbeid med leverandører fra havbruksindustrien. I tillegg vil de bidra til kunnskapsutvikling innen miljø, bærekraft, fiskevelferd, biologi og effektiv drift.

Partene ønsker at det strategiske samarbeidet skal  utvikle NTNU til et internasjonalt ledende universitet innen havbruk. Samarbeidet skal også bidra til utvikling av en verdensledende norsk leverandørindustri. Her ligger fokuset særlig på automasjon, autonomi og havbruksrobotikk, sensorikk, overvåkning, fiskevelferd og operasjon av havbasert oppdrettsanlegg. Dette skal være del av en større nasjonal strategi for å sikre samarbeid mellom Norges beste fagmiljø i utviklingen av kunnskap, produkter og tjenester.

Tilgang til forskningsdata, tettere kontakt med industri og nye stillinger

Gjennom samarbeidsavtalen får NTNU blant annet direkte kontakt med industri og leverandører innen havbruk. Universitetet får også tilgang til praktiske og reelle problemstillinger, samt forskningsrelevante data fra Ocean Farm 1 og fremtidige Smart Fish Farm (SFF). I tillegg gies det tilgang til nye versjoner av Ocean Farm 1-konseptet. Avtalen åpner også for opprettelse av vitenskapelige stillinger knyttet opp mot både NTNU og SalMar Ocean AS, samt tilrettelegging for studentoppgaver i samarbeid med SalMar Ocean AS.

Finansiering

Samarbeidet vil konkretiseres i flere enkeltprosjekter. Disse vil finansieres av SalMar Ocean AS, eller via andre aktuelle aktører.  Eksempler på slike aktører er Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfinansiering.