Anne Borg og Henrik Asheim. Foto.

Rektor Anne Borg og Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim. Foto: Karianne Oldernes Tung/NTNU

NTNUs rektor Anne Borg er fornøyd med at regjeringen vil satse på høyere utdanning. –Vi skal bidra til at Norge kommer seg over kneika på best mulig vis, sier hun, og ser fram til mer konkrete tall. 

Skrevet av: Steinar Brandslet 

Koronakrisen har allerede påvirket norsk økonomi kraftig, og får også konsekvenser for universitet og høyskoler. Revidert nasjonalbudsjett får sjelden særlig stor oppmerksomhet, men i år er alt annerledes

Regjeringen velger å motvirke de negative endringene blant annet ved å satse på høyere utdanning.

NTNU mener dette er en framtidsrettet og riktig satsing.

– Den økte satsingen på høyere utdanning tolker vi positivt. Regjeringen er tydeligvis opptatt av at det satses på ny kompetanse og forskning på nye områder og for nye næringer. Forskerkapasiteten må også opprettholdes gjennom de omstillingene som Norge må gjennomføre i årene som kommer, sier NTNUs rektor Anne Borg.

Nye studieplasser og stillinger

I revidert nasjonalbudsjett kommer det 4000 nye studieplasser og i alt 250 nye rekrutteringsstillinger. Fordelingen mellom institusjonene er ennå ikke kjent.

NTNU har sagt seg villig til å ta imot nær 900 nye studenter, hvorav nær 400 innenfor matematikk, naturfag og teknologi, og drøyt 130 innenfor helse- og medisinutdanningene.

–  Som følge av koronakrisen, reiserestriksjoner, økt søkertall og større arbeidsledighet vet vi at det er et behov for økt studiekapasitet, både på kort og på lang sikt. NTNU regner med å ta imot vår andel av disse, og vi gleder oss til å ta imot flere nye studenter til høsten, sier Borg.

NTNU regner også med å få en solid andel av de 250 nye rekrutteringsstillingene.

Forventninger fra NTNU

Langtidsvirkningene av koronakrisen kan vare i flere år. Dette må nødvendigvis gjenspeile seg i de ordinære budsjettene som skal vedtas for sektoren i årene fremover.

– Vi ser at koronakrisen fører til ekstraordinære utgifter for oss og bortfall av inntekter. Det er viktig at disse kompenseres når vi ser de fullstendige konsekvensene, sier rektor Borg.

NTNU har vært godt fornøyd med at regjeringen tidligere har prioritert midler til campussamling i Trondheim og byggingen av Ocean Space Centre. Disse to nasjonale prosjektene har gjennom de siste ukers hendelser blitt enda viktigere for å kunne møte framtidas utfordringer.

–  Samlingen av NTNUs campus i Trondheim er et sentralt grep for å øke samhandlingen mellom fagene innen teknologi, humaniora og samfunnsvitenskapene. I sum har samlingen betydning for den framtidige arbeidslivskompetansen i Norge, og for Norge som nasjon. Aldri har det vært viktigere enn nå, understreker Borg.

Forventningene om bevilgning i høstens ordinære statsbudsjett til Ocean Space Centre og campussamling i Trondheim er derfor store.

NTNU har også tidligere løftet opp behovet for å avklare finansieringen av overgangen til en femårig grunnskolelærerutdanning. Dette forventer NTNU at regjeringen følger opp i neste års statsbudsjett.