Remi Eriksen blir ny styreleder ved NTNU. Det offentliggjorde Kunnskapsdepartementet mandag kveld. Som nye eksterne styremedlemmer får han med seg Jan Frode Janson og Bente Stallknecht, mens Nina Refseth fortsetter i styret.

— Jeg er godt fornøyd med at Kunnskapsdepartementet har utnevnt nye styremedlemmer som bringer inn variert kompetanse og nye perspektiver. Samtidig er jeg glad for at Nina Refseth blir med videre, og ivaretar kontinuiteten blant de eksterne styremedlemmene. Jeg ser fram til godt samarbeid med det nye styret, sier rektor Anne Borg i en kommentar.

Remi Eriksen (Oslo) er administrerende direktør i DNV (Det Norske Veritas). KD skriver i en pressemelding at han har lang ledererfaring fra kunnskapsintensivt næringsliv og har styreerfaring blant annet fra programstyrer i Forskingsrådet. Eriksen har også lang internasjonal ledererfaring med lengre opphold i Asia. Eriksen er utdannet sivilingeniør fra NTNU med en master innen elektronikk og datateknologi.

— Det er med stor glede og ydmykhet jeg tar over vervet som styreleder for NTNU. Visjonen Kunnskap for å skape en bedre verden er kraftfull og som styreleder vil jeg gjøre mitt ytterste for å støtte ledelsen i å jobbe mot denne visjonen, sier Remi Eriksen.

— NTNU er en ledende institusjon, som favner et bredt utvalg av fagområder som er viktige både for næringslivet og samfunnet – ikke bare i Norge, men også internasjonalt. NTNU er mitt Alma Mater og jeg har svært gode minner fra min studenttid der. Som styreleder ønsker jeg å tilrettelegge for nysgjerrighet, engasjement og et relevant og solid faglig grunnlag ved alle NTNUs fakulteter og institutter.

Jan Frode Janson (Trondheim) er administrerende direktør i SpareBank 1 SMN og har lang leder- og styreerfaring fra næringslivet. Janson har en doktorgrad i industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU.

Bente M. Stallknecht (København) prorektor ved Københavns universitet (KU). Som prorektor har hun særlig ansvar for utdanning, klima/bærekraft, karriereveier for vitenskapelig personale, og for digitalisering av utdanning. Hun har en doktorgrad i medisin fra KU.

Nina Refseth (Oslo) har vært styremedlem ved NTNU siden 2014. Hun er direktør ved Norsk Folkemuseum. Hun har bred leder- og styreerfaring fra kultursektoren, blant annet som konserndirektør i Amedia. direktør for Norsk filminstitutt og administrerende direktør for Museene i Sør-Trøndelag. Refseth er Cand. philol fra Universitetet i Oslo.

Varamedlemmer blir utpekt senere.

Dette er det nye NTNU-styret:

Eksterne styremedlemmer:

 • Remi Eriksen (styreleder)
 • Nina Refseth
 • Jan Frode Janson
 • Bente M. Stallknecht

Studentrepresentanter:

 • Amalie Farestvedt
 • Jørgen Valseth

Representanter for de vitenskapelig ansatte:

 • Bjørn Helge Skallerud
 • Ingrid Bouwer Utne
 • Aksel Tjora

Representant for de teknisk-administrativt ansatte:

 • Kjersti Møller

Representant for de midlertidig vitenskapelig ansatte:

 • Idd Andrea Christensen

Nytt styre ved Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet – regjeringen.no

Skrevet av Anne Katharine Dahl