Stadig flere i Norge vil ta høyere utdanning. Rekordmange har NTNU som førstevalg.

Mange ferske studenter er går i gatene på Gløshaugen under en immatrikulering. Foto.

Årets søkertall er klare. 25.635 søkere har satt NTNU som førstevalg. Bildet er fra immatrikuleringen ved NTNU i Trondheim i 2019. Foto: Lars R. Bang/NTNU

Skrevet av: Steinar Brandslet

150.784 mennesker har søkt seg til høyere utdanning til høsten. Dette er over 8 prosent opp fra i fjor. 56.250 av disse søker seg til NTNU. I år er NTNU førstevalg for hele 25.635 av dem.

– Hele sektoren opplever en økning, og NTNU har jevnt gode søkertall til sine studier i Trondheim, Gjøvik og Ålesund. Dette er gledelig, og noe vi absolutt er fornøyd med, sier Berit Kjeldstad, konstituert prorektor for utdanning ved NTNU.

Samfunnsfag og økonomi

NTNU har et svært bredt spekter av fagområder, og ofte er det de teknologiske fagene som får mest oppmerksomhet. Men i år peker både samfunnsfag og de økonomisk-administrative fagene seg

Berit Kjeldsyad. Foto.

Konstituert prorektor for utdanning, Berit Kjeldstad. Foto: Åge Hojem/NTNU

gledelig ut blant utdanningsområdene som øker mest.

Hele 2649, en økning på over 13 prosent fra i fjor, har søkt studier innen samfunnsfag som sitt førstevalg. Dette er imponerende, men de økonomisk-administrative fagene gjør det enda sterkere, med 3374 søkere og en økning på hele 26 prosent.

– ­­Her kan det se ut som om en større andel av dem som tar slik utdanning ønsker seg til NTNU, sier Kjeldstad.

Det står ikke i veien for at også teknologifagene generelt gjør det godt. Her er økningen i antall førstevalgssøkere hele 6 prosent til 7021. Realfagsutdanningene går over 7 prosent opp til 888. Helsefagene går godt over 8 prosent opp.

2-årig master gleder

Noe av det som gleder Kjeldstad mest, er noe som ikke ofte skaper de store overskriftene, men som NTNU har jobbet målrettet med. Det gjelder søkningen til 2-årige mastergradsstudier. Hele 7168 søkere har meldt sin interesse til disse studiene. Dette er en økning på over 13 prosent fra året før.

Færre vil bli lærer

Men ikke alt er like positivt. Lærerutdanningene går noe ned etter de høye søkertallene for to år siden. Nedgangen i fjor var på nær 7 prosent. I år er nedgangen over 6 prosent til 1521 søkere. Rett nok er utdanningene fremdeles populære, med rundt 1,7 søkere per studieplass.

–  Nedgangen ved NTNU er mindre enn de fleste andre steder, men denne utviklingen bekymrer oss, medgir Kjeldstad.

Årsakene kjenner vi foreløpig ikke. Dette har nok blant annet sammenheng med at forkurs i matematikk for søkere til lærerutdanning er avviklet.

Også informasjonsteknologi er mindre populært enn i fjor, med en nedgang på 8 prosent til 1536 søkere. Men her er antall søkere per plass fremdeles bunnsolid, og det vil nok igjen bli høye krav for å komme inn.

Jevn kjønnsfordeling – tradisjonelle valg

Omtrent like mange kvinner som menn ønsker seg til NTNU. Men fremdeles velger mange tradisjonelle studieretninger.

Bare drøyt 23 prosent av søkerne til helsefag er menn, og kvinnedominansen er enda tydeligere om vi ser bort fra medisin. Motsatt er det innenfor informasjonsteknologi og teknologiske fag, der over 70 prosent av søkerne er menn.

Mer om årets søkertall

Kontakt

Berit J. Kjeldstad, konstituert prorektor utdanning