Til tross for et uvanlig vårsemester har rekordmange søkt seg til NTNU denne høsten. Men rekorder i søkertall betyr også høyere krav for å komme inn.

Hele 16 735 søkere har fått tilbud om studieplass ved NTNU denne høsten. Dette er ny rekord.

Nå gleder vi oss skikkelig til å ta imot studentene på campus. Det blir spennende å få dem på plass, sier konstituert prorektor for utdanning Berit Kjeldstad.

Mange om beinet

Til tross for at noen av våre studier har fått tildelt flere studieplasser, betyr det ikke nødvendigvis at det er lettere å komme inn på studiene.

Selv om færre ønsket å bli lærer i år, og vi har flere studieplasser, er det høyere poengkrav for å få plass. Det kan tyde på at vi har fått enda flere svært dyktige og motiverte søkere, fremhever prorektor Berit Kjeldstad.

Nedgangen i søkere til lærerutdanningene var mindre ved NTNU enn på landsbasis.Spesielt i teknologistudier og helsefagutdanningene øker poenggrensen. Men høyest snitt finner vi på medisin med en poenggrense på 67,9 for ordinært opptak.

Blant studieplassene som er sendt ut er der 13.893 som får tilbud i Trondheim, 1614 til Gjøvik, og 1228 til Ålesund.

En graf som viser økningen i studenter

Siden 2015 har det vært et lite flertall med kvinnelige søkere. Men hovedsakelig liggere tallene ganske likt totalt sett. Data tatt fra https://www2.samordnaopptak.no/

 

Kjønnsbalanse enda i fokus

Kjønnsbalansen totalt ved NTNU holder seg relativt likt fra tidligere år, men vi ser enda store forskjeller blant visse studieretninger, blant annet har studier innen realfagene, teknologifagene, og informasjonsteknologi enda et stort flertall menn. I informasjonsteknologi er det i gjennomsnitt rundt en tredjedel kvinnelige studenter.En graf som viser antall tilbud studieplass på medisinstudiet, NTNU. Den viser at antallet kvinner har økt utenom det siste året og at antall menn har stagnert frem til nå

Mengden kvinner på medisin-studiet har lenge vokst fra mengden menn. Kanskje dette er i ferd med å endre seg? Data hentet fra:  https://www2.samordnaopptak.no/

Det er fortsatt et stort flertall kvinnelige søkere til helsefag og lærerutdanningen ved NTNU. Med unntak av medisin, der kurven har endret retning i år. Og i det nye ingeniørstudiet havbruk er kjønnsbalansen mer eller mindre lik. NTNU jobber fortsatt aktivt med å skape kjønnbalanse innen teknologi- og helsefag.