Da årets konferanse med Humanister i praksis gikk av stabelen, presenterte 33 studenter som hadde fått praksisplass i forskjellige bedrifter sine prosjekter for medstudenter og arbeidsgivere. Rekordmange søkte seg til emnet i år. 

Aldri før har så mange søkt seg til emnet Humanister i praksis som i år. Hele 47 studenter søkte seg til emnet. Dette er ca. 15 flere søkere enn det som har vært normalen de siste årene. Emnet startet i januar og masterstudenter fra ulike fag ved Det humanistiske fakultet har vært i en tre uker lang praksisperiode som de presenterte under sluttkonferansen for emnet i forrige uke.

God kontakt med næringslivet

Tina Flobak studerer Studier av kunnskap, teknologi og samfunn og har gjennom Humanister i praksis vært med på et prosjekt for RENERGY (Renewable Energy Cluster) som jobber med byutviklingen på Nyhavna i Trondheim. På masterstudiet lærer Tina om samhandlingsprosesser på tvers av fagdisipliner, spesielt mellom utdanningsinstitusjoner, forskning, samfunnet, myndigheter, industri og næring.

– Jeg føler at jeg har fått mye ut av praksisen med tanke på at bydelsplanen handler om mange ulike områder. Det er mange aktører innenfor dette temaet. I tillegg har jeg lært veldig mye om hvordan ting fungerer i kontakt med næringslivet og bedriften jeg har jobbet hos, forteller Tina.

Relevant i jobbsøkingen

RENERGY er en innovasjonsklynge med fornybar energi og tilhørende teknologier som plattform. Klyngen skal bidra til bærekraftig verdiskaping og omstillingen til fornybarsamfunnet ved å fremme innovasjon, økt produksjon og effektiv bruk av fornybar energi og tilhørende teknologier.

Tina forteller at det beste med praksisperioden har vært den kontakten hun har etablert med forskjellige aktører i næringslivet.

– Hvis man også tør å dele litt av det man har gjort i sosiale medier, så får man respons fra andre, og bygger et større nettverk på denne måten. Det er gunstig når man skal begynne å søke jobb om ett år, sier hun.

Fornøyde arbeidsgivere

Tilbakemeldingene fra samarbeidspartnerne var også svært positive. De møtte engasjerte og dedikerte studenter som har stilt kritiske og gode spørsmål. På grunn av dette hadde flere av arbeidsgiverne også sett sin egen virksomhet og kompetanse i nytt lys. De var tydelige på at det trengs flere humanister i deres bransje og at de kunne tilføre verdifull kunnskap og perspektiver i de tverrfaglige teamene de organiserer virksomheten rundt.

– Vi har hatt studenter hos oss gjennom Humanister i praksis i 7 år og det er alltid en veldig god opplevelse. Studentene har noe som vi ikke har. De er motiverte, dedikerte og ønsker å utrette noe og jobbe fordi de bryr seg, sier Bogdan Glogovac, øko-ekspert i Ducky.

Samarbeid med NTNU Havrom

Humanister i Praksis (HIP) samarbeider med NTNU Havrom under slagordet «Hva kan havet gjøre for deg? Hva gjør du for havet?» Det passer godt når 2021 er starten på FNs tiår for nettopp havet og bærekraftig utvikling.

Samarbeidet med NTNU Havrom har gitt HIP-studentene muligheter til å jobbe med en lang rekke aktører fra for eksempel fylkeskommunen og kommunen til Blått kompetansesenter, Mausund feltsstasjon, Ocean Autonomy Cluster, Ringve museum og Vitenskapsmuseet.

Dette er HIP

Humanister i praksis (HIP3000) er et emne på 7,5 studiepoeng for masterstudenter ved Det humanistiske fakultet. Humanister i praksis er et alternativ til Eksperter i team (EiT), og foregår parallelt med EiTs intensivlandsbyer i januar. HIP er et emne som gir studentene relevant yrkeserfaring gjennom praksisopphold.

Les mer om HIP her