Av: Ole Tolstad

Fredag 8. november kom den gledelige nyheten om at Skognæringa i Midt-Norge har nådd gjennom nåløyet og satses på i fem nye år gjennom det nasjonale klyngeprogrammet.

Regjeringen, gjennom klyngeprogrammet, anser Skognæringa i Midt-Norge som en næring med store utviklingsmuligheter nasjonalt og internasjonalt. NTNU og fakultet for arkitektur og design er en viktig samarbeidspartner for skog- og trenæringen.

Klyngen skal jobbe med å løse de store utfordringene i Norge

Plastavfall er en stor samfunnsutfordring. Hvert år havner mellom 5 og 10 mill. tonn plastavfall i havet, og i 2050 vil det være mer plast enn fisk i havet hvis utviklingen ikke snur. Det er et skrikende behov for nye, bærekraftige og nedbrytbare materialer som kan erstatte plast.

– Nye produkter med trefiber som kan erstatte fossil plast vil være en del av løsningen. I WoodWorks! vil vi utvikle nye termoformede produkter av trefiber, som kan erstatte engangsemballasje laget av plast eller aluminium til oppbevaring av trøndersk laks og kjøtt, eller frukt og grønt, sier prosjektleder for fiber i WoodWorks! Lars Johansson fra RISE PFI.

Økt klimabevissthet og nye forbrukertrender øker nemlig etterspørselen etter bærekraftige materialer av tre. Skog og tre har på mange måter blitt et symbol på fremtid, der trematerialer spiller en rolle i flere og flere industrier, og på mange andre områder enn tidligere.

NTNU Wood er kontaktpunkt for NTNU

Det er flere fagmiljøer som allerede arbeider med dette og det tverrfaglige fokuset gjør at enda flere kan bli med. Bredden er stor, fra nye produkter i trefiber til fremtidens trebygninger og videre til helt nye anvendelser som vi enda ikke har oppdaget sier Pasi Aalto ved AD-fakultetet ved NTNU, som også er senterleder ved NTNU Wood.

Dekan Fredrik Shetelig ved AD-fakultetet sier at NTNU og fakultet for arkitektur og design er en viktig samarbeidspartner for skog- og trenæringen i Norge.

– Vi ser nødvendigheten av å arbeide samlet mot en kunnskapsbasert og miljøvennlig forvaltning og bruk av de ressursene vi har i Norge. NTNU Wood vil arbeide for at WoodWorks! vil komme alle ved NTNU til gode, både fagmiljøene og studentene, og at NTNUs arbeid bidrar til en bærekraftig framtid.