Rolf Andersen er ansatt som felles prosjektleder for NTNU/SINTEF for å lede arbeidet med utvikling og planlegging av Ocean Space Centre.

Rolf var leid inn fra Aker som prosjektleder for Ocean Space Centre fra desember 2017 til OFP-rapport ble levert i juni i år. Han starter 2. januar 2020, samtidig som det er planlagt oppstart for forprosjektet.

Rolf har lang erfaring fra komplekse prosjekter i Aker, og har gjennom de siste årene fått et godt og fortrolig forhold til både NTNU og SINTEF. Han vil ha arbeidssted på Marinteknisk senter.

Stillingen var lyst ut ved NTNU, men ble etter en totalvurdering besluttet flyttet til SINTEF. Rolf vil derfor ha sitt ansettelsesforhold i SINTEF Ocean.

Det er viktig for ledelsen i NTNU og SINTEF at prosjektleder representerer begge parter og prosjektleder rapporterer til felles styringsgruppe hvor SINTEF og NTNU er likt representert. Styringsgruppen rapporterer i sin tur til felles ledermøte som ledes av konsernsjef Alexandra Bech Gjørv og konstituert rektor Anne Borg. Styringsgruppen har hittil blitt ledet av Vegar Johansen fra SINTEF Ocean, men etter ansettelse av prosjektleder vil styringsgruppen konstitueres på nytt og NTNU vil overta ledelsen.